Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Novi Zavjet

Djela Apostolska 11 Knjiga O Kristu (CKK)

Petar objašnjava svoj postupak

1. Apostoli i braća u Judeji doznali su da su pogani prihvatili Božju riječ.

2. Kad je Petar došao u Jeruzalem, neki su mu židovski vjernici počeli prigovarati:

3. "Ušao si u poganski dom! Čak si i jeo s njima!"

4. Petar im ispriča kako se to dogodilo:

5. "U Jopi sam se molio i u zanosu imao viđenje: nešto poput velikog platna zavezanoga na četiri kraja kako se s neba spušta do mene.

6. Pogledam unutra i vidim svakakve četveronošce, zvijeri i gmazove te ptice nebeske.

7. Začujem glas koji mi govori: "Ustani, Petre! Kolji i jedi!"

8. "Nipošto, Gospodine", odgovorim. "Nikad još nisam okusio ništa zabranjeno židovskim zakonom."

9. "Ne nazivaj nečistim ono što Bog proglasi čistim!" opet se javi glas.

10. To se triput ponovilo, a onda se sve uzdignulo u nebo.

11. Upravo tada pojave se pred kućom trojica ljudi iz Cezareje koji su došli po mene.

12. Sveti Duh rekao mi je da idem s njima ne oklijevajući. Sa mnom su pošla i ova šestorica braće i ubrzo smo stigli u dom čovjeka koji je poslao po nas.

13. Ispripovjedio nam je kako mu se doma ukazao anđeo i rekao mu: 'Pošalji ljude u Jopu po Šimuna nazvanoga Petar.

14. On će ti reći kako da se spasiš i ti i svi tvoji ukućani.'

15. Počeo sam im propovijedati Radosnu vijest, ali tek što sam počeo siđe na njih Sveti Duh, baš kao što je u početku na nas sišao.

16. Tada sam se sjetio što nam je rekao Gospodin: 'Ivan je krstio vodom, ali vi ćete biti kršteni Svetim Duhom.'

17. Kad je već Bog dao tim poganima isti dar kao i nama koji smo povjerovali u Gospodina Isusa Krista, tko sam ja da mu se protivim?"

18. Kad su to čuli, umire se i počnu slaviti Boga. "Bog je i poganima dao da se obrate i da imaju vječni život!" govorili su.

Crkva u Antiohiji i Siriji

19. Vjernici, koji su se u međuvremenu razbježali zbog nevolje koja ih je snašla zbog Stjepana, došli su do Fenicije, Cipra i sirijske Antiohije. Radosnu vijest propovijedali su samo Židovima.

20. Ali neki od vjernika koji su u Antiohiju došli s Cipra i Cirene počnu i poganima propovijedati o Gospodinu Isusu.

21. Ruka Gospodnja bila je s njima te velik broj pogana povjeruje i obrati se Gospodinu.

22. Ta je vijest doprla do Crkve u Jeruzalemu pa oni pošalju Barnabu u Antiohiju.

23. Kad je vidio kakvu im je milost Bog ukazao, razveseli se te je ohrabrivao vjernike da ostanu vjerni Gospodinu.

24. Barnaba je bio čestit čovjek, pun Svetoga Duha i čvrste vjere. I veliko mnoštvo ljudi obrati se Gospodinu.

25. Barnaba zatim ode u Tarz potražiti Savla.

26. Pronađe ga i odvede u Antiohiju. Obojica su ondje ostali godinu dana i na crkvenim sastancima poučavali veliko mnoštvo ljudi. Ondje su se vjernici prvi put prozvali kršćanima.

27. U to doba dođu u Antiohiju neki proroci iz Jeruzalema.

28. Jedan od njih, imenom Agab, pretkaže po Duhu da će u cijelomu Rimskom Carstvu zavladati velika glad. To se i dogodi za Klaudijeve vladavine.

29. Vjernici iz Antiohije zato odluče da svatko od njih pošalje pomoć koliku može braći u Judeji.

30. Učine tako te pošalju pomoć starješinama po Barnabi i Savlu.