Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Novi Zavjet

Djela Apostolska 17 Knjiga O Kristu (CKK)

Pavao propovijeda u Solunu

1. Pavao i Sila proputovali su kroz gradove Amfipol i Apoloniju te stigli u Solun, gdje je bila židovska sinagoga.

2. Pavao po običaju uđe onamo. Tri je subote zaredom tumačio narodu Pisma.

3. Objašnjavao je i dokazivao navodeći proročanstva da je Mesija trebao trpjeti i uskrsnuti od mrtvih. "Taj je Mesija Isus kojega vam navješćujem", govorio je.

4. Neki su povjerovali pa su se pridružili Pavlu i Sili. Obratilo se i mnogo pobožnih Grka te uglednih žena.

5. Židove zbog toga spopadne zavist pa nagovore neke opake uličare da pobune građane. Oni upadnu u Jasonov dom zahtijevajući da se Pavao i Sila izvedu pred narod.

6. Kako ih ondje nisu našli, odvuku Jasona i još neku braću pred gradske poglavare vičući: "Pavao i Sila uzbunili su sav svijet, a sada i naš grad uznemiruju!

7. A Jason ih je primio u svoj dom. Krivi su za izdaju Cezara jer su odani drugome kralju: Isusu."

8. Uzbune tako svjetinu i poglavare,

9. koji od Jasona i ostale braće uzmu jamčevinu pa ih puste.

Pavao i Sila u Bereji

10. Te noći braća pošalju Pavla i Silu u Bereju. Kad stignu onamo, odu u židovsku sinagogu.

11. Ti su Židovi bili plemenitiji od solunskih. Spremno su primili Riječ i dan za danom revno proučavali Sveto pismo da provjere ima li Pavao pravo.

12. Zato su mnogi od njih povjerovali, kao i mnogi ugledni Grci i Grkinje.

13. Ali neki Židovi u Solunu doznali su da Pavao propovijeda Božju riječ u Bereji. Odu onamo i podjare svjetinu.

14. Braća smjesta pošalju Pavla na obalu, a Sila i Timotej ostanu ondje.

15. Pratitelji odvedu Pavla do Atene te se vrate u Bereju noseći Sili i Timoteju zapovijed da se požure k njemu.

Pavao propovijeda u Ateni

16. Dok ih je Pavao čekao u Ateni, silno se uznemiri videći kako je grad prepun idola.

17. Raspravljao je u sinagogi sa Židovima i s pobožnim ljudima, a i na trgu s ljudima koji bi se svaki dan ondje zatekli.

18. Raspravljao je i s nekim epikurejskim i stoičkim filozofima. Kad im je kazao za Isusa i za njegovo uskrsnuće, oni rekoše: "Što ovaj brblja?" "Čini se da navješćuje neke tuđe bogove", odgovore drugi.

19. Odvedu ga zatim na Areopag i upitaju: "Kakvo to novo učenje poučavaš?

20. Govoriš čudne stvari. Željeli bismo čuti više o tomu."

21. Jer ondje ni Atenjani ni tuđinci po cijele dane kao da nisu radili ništa drugo do raspravljali o novostima.

22. Pavao zato stane posred Areopaga i reče: "Atenjani! Vidim da ste vrlo pobožni.

23. Prolazeći gradom, promatrao sam vaše brojne žrtvenike. Na jednome od njih pisalo je: Nepoznatome Bogu. Želim vam dakle navijestiti tog Boga kojega štujete, ali ga ne poznajete.

24. On je stvorio svijet i sve što je na njemu. Gospodar je neba i Zemlje i ne prebiva u hramovima koje je načinila ljudska ruka.

25. Ne poslužuju ga ljudske ruke. On je taj koji svima daje život, dah i sve što je potrebno.

26. Od jednoga je čovjeka stvorio cijeli ljudski rod da živi na cijeloj Zemlji. Odredio je vrijeme i granice njihova prebivanja.

27. On želi da svi traže Boga ne bi li ga nekako napipali i našli. Nije daleko ni od koga od nas.

28. Jer u njemu živimo, krećemo se i jesmo. Kao što je rekao i jedan od vaših pjesnika: 'Njegova smo djeca.'

29. Ako je dakle tako, Boga ne smijemo smatrati idolom, likom od zlata, srebra ili kamena, isklesanim ljudskom vještinom i maštom.

30. Bog se ne obazire na neznanje u kojemu su ljudi živjeli, nego sada svakomu nudi da se obrati od idola k njemu.

31. Jer odredio je dan kad će pravedno suditi svijetu po Čovjeku kojega je za to odredio i pred svima ga potvrdio uskrisivši ga od mrtvih."

32. Kad su čuli kako spominje uskrsnuće od mrtvih, neki se počnu smijati, a drugi rekoše: "Još ćemo te o tome slušati!"

33. Tako Pavao prestane s njima raspravljati.

34. Neki su mu se ipak pridružili i povjerovali. Među njima su bili Dionizije Areopagit te neka žena Damara, i drugi.