Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Novi Zavjet

Djela Apostolska 21 Knjiga O Kristu (CKK)

Pavlovo putovanje u Jeruzalem

1. Pošto smo se od njih oprostili, otplovili smo jedrenjakom do otoka Kosa, a sutradan do Roa, pa u Pataru.

2. Ondje smo se ukrcali na lađu za sirijsku pokrajinu Feniciju.

3. Kad smo ugledali Cipar, prošli smo pokraj njega s desne strane jedreći prema Siriji. Pristali smo u Tiru da lađa iskrca teret.

4. Sišli smo na kopno te ondje našli vjernike. Kako im je Sveti Duh otkrio da će Pavao u Jeruzalemu imati nevolja, rekli su mu da ne ide onamo.

5. Ali kad je prošlo tjedan dana, ipak smo otputovali. Oni su nas svi ispratili do izvan grada, skupa sa ženama i djecom. Na obali smo kleknuli i pomolili se.

6. Pozdravili smo se i ukrcali na lađu, a oni su se vratili doma.

7. Otplovili smo tako iz Tira u Ptolemaidu. Pozdravili smo ondje braću i ostali s njima jedan dan.

8. Zatim smo otišli u Cezareju i boravili u domu Filipa evanđelista, jednoga od sedmorice koji su dijelili hranu.

9. On je imao četiri neudane kćeri koje su imale dar prorokovanja.

10. Kad smo ondje bili već nekoliko dana, dođe neki Agab koji je također imao dar prorokovanja,

11. uzme Pavlov pojas te njime sebi zaveže noge i ruke. "Ovo govori Sveti Duh", reče. "Vlasnika ovog pojasa ovako će svezati židovski vođe u Jeruzalemu i predati ga Rimljanima."

12. Kad smo to čuli, i mi koji smo s njime putovali i mještani počnemo preklinjati Pavla da ne ide u Jeruzalem.

13. Ali on reče: "Što plačete? Slamate mi srce! Spreman sam ne samo da me svežu nego i umrijeti za Gospodina Isusa."

14. Kad je bilo jasno da se ne daje nagovoriti, odustali smo i rekli: "Neka bude volja Gospodnja!"

Pavao stiže u Jeruzalem

15. Ubrzo nakon toga spremili smo se i otišli u Jeruzalem.

16. Neki vjernici iz Cezareje koji su pošli s nama odvedu nas nekome Mnasonu s Cipra, jednomu od prvih učenika, da ondje odsjednemo.

17. Svi su nas vjernici u Jeruzalemu srdačno dočekali.

18. Sutradan Pavao pođe s nama k Jakovu. Ondje su bili i svi starješine jeruzalemske Crkve.

19. On ih pozdravi te im podrobno izloži što je Bog učinio među poganima kroz njegovu službu.

20. Kad su to čuli, dadu slavu Bogu. Zatim mu rekoše: "Dragi brate, deseci tisuća Židova također su povjerovali. Oni se revno drže Mojsijeva zakona,

21. a za tebe su im rekli da Židove koje žive među poganima učiš da ne poštuju Mojsijev zakon. Kažu da ih poučavaš da ne obrezuju djecu i da se ne drže židovskih običaja.

22. Što da učinimo? Sigurno će čuti da si došao.

23. Učini zato kako ti kažemo. Među nama su četvorica koji su se zavjetovali i sad se spremaju obrijati glavu.

24. Idi s njima u Hram i pridruži im se u obredu posvećenja te plati da im obriju glave. Tako će svi znati da su te glasine lažne, da si na pravome putu i da poštuješ židovski Zakon.

25. A glede pogana koji su povjerovali, od njih tražimo što smo im napisali u pismu: da ne jedu meso žrtvovano idolima, krv ni meso udavljenih životinja te da se klone bluda."

Pavlovo uhićenje

26. Pavao dakle pristane na njihov zahtjev te sljedećeg dana obavi s njima obred očišćenja te ode u Hram. Ondje oglasi da je njihov zavjet istekao i da će za svakoga od njih prinijeti žrtvu.

27. Upravo se navršavalo sedam dana kad neki Židovi iz Male Azije opaze Pavla u Hramu i podjare narod protiv njega. Ščepaju ga

28. vičući: "Izraelci! U pomoć! Evo čovjeka koji poučava protiv naroda, protiv našega Zakona i protiv Hrama! Čak ga je oskvrnuo dovodeći Grke u njega!"

29. Prije su, naime, u gradu s njime vidjeli Trofima iz Efeza pa su mislili da je Pavao njega doveo u Hram.

30. Sav se grad uzbuni te nastane metež. Ščepaju Pavla i odvuku ga iz Hrama te odmah zatvore za njim vrata.

31. Dok su ga nastojali ubiti, zapovjedniku rimske čete dojave da je u Jeruzalemu pobuna.

32. On odmah s vojnicima i stotnicima potrči prema pobunjenicima. Kad je svjetina vidjela zapovjednika s vojnicima, prestanu udarati Pavla.

33. Zapovjednik priđe, uhiti ga i zapovjedi da ga okuju dvostrukim lancima. Onda počne ispitivati tko je on i što je učinio.

34. Iz svjetine su jedni vikali jedno, a drugi drugo. Zbog graje nije mogao pouzdano saznati razlog pa zato Pavla povede u vojarnu.

35. Kad su došli do stuba, svjetina se tako razjarila da su ga vojnici morali nositi kako bi ga zaštitili.

36. Mnoštvo je išlo za njima i vikalo: "Smakni ga!"

Pavao propovijeda mnoštvu

37. Na ulazu u vojarnu Pavao reče zapovjedniku: "Smijem li što reći?" "Zar ti znaš grčki?" upita ga ovaj iznenađeno.

38. "Ti dakle nisi onaj Egipćanin koji je nedavno digao pobunu i poveo u pustinju četiri tisuće razbojnika?"

39. "Nisam", odgovori Pavao. "Ja sam Židov iz Tarza, znamenitoga grada u Ciliciji. Molim te, dopusti mi da se obratim narodu."

40. Zapovjednik mu dopusti. Pavao stane na stube i mahne rukom narodu. Nastane velika tišina. Prozbori im na hebrejskome.