Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Novi Zavjet

Djela Apostolska 23 Knjiga O Kristu (CKK)

1. Pavao se zagleda u vijećnike i reče: "Braćo, sve do danas sam pred Bogom živio posve mirne savjesti."

2. Nato veliki svećenik Ananija zapovjedi onima do Pavla da ga udare po ustima.

3. "Udarit će tebe Bog, zidu obijeljeni! Sjediš tu da me sudiš po Zakonu, a sam ga kršiš i zapovijedaš da me tuku!"

4. Nazočni rekoše Pavlu: "Zar tako grdiš Božjega velikog svećenika?"

5. "Nisam znao, braćo, da je veliki svećenik", odvrati Pavao. "Jer u Svetome pismu piše: 'Ne psuj poglavara svojega naroda.'"

6. Pavao je znao da su neki članovi Velikoga vijeća saduceji, a neki farizeji, pa poviče: "Braćo, ja sam farizej i preci su mi farizeji! Sudi mi se zbog nade u uskrsnuće mrtvih!"

7. Nato izbije svađa među farizejima i saducejima i mnoštvo se podijeli.

8. Saduceji, naime, kažu da nema ni uskrsnuća, ni anđela, ni duhova, a farizeji u sve to vjeruju.

9. Nastane silna graja. Neki pismoznanci iz farizejske sljedbe ustanu u Pavlovu obranu žestoko prosvjedujući: "Ne nalazimo da je taj čovjek počinio ikakvo zlo! A što ako mu je govorio duh ili anđeo?"

10. Nastane tako velika svađa da se zapovjednik prestrašio da Pavla ne rastrgaju. Zapovjedi zato da vojnici siđu po njega. Oni ga otrgnu iz svjetine i odvedu natrag u vojarnu.

11. Te noći Gospodin pristupi Pavlu i reče mu: "Samo hrabro, Pavle! Kao što si za mene posvjedočio ovdje u Jeruzalemu, tako trebaš svjedočiti i u Rimu."

Zavjera protiv Pavla

12. Kad se razdanilo, Židovi skuju urotu i zakunu se da neće ni jesti ni piti dok ne ubiju Pavla.

13. Bilo ih je više od četrdesetorice.

14. Odu zatim kazati velikim svećenicima i starješinama: "Zakleli smo se da nećemo jesti ni piti dok ne ubijemo Pavla.

15. Zato vi sada skupa s Vijećem zamolite zapovjednika da ga opet dovedu u Vijeće. Recite da želite pobliže razmotriti njegov slučaj. A mi ćemo ga pogubiti na putu ovamo."

16. Ali Pavlov nećak, sin njegove sestre, dočuje za tu zavjeru pa ode u vojarnu dojaviti Pavlu.

17. Pavao pozove nekog stotnika i reče mu: "Odvedi ovoga mladića k zapovjedniku. Ima mu nešto važno reći."

18. Stotnik ga odvede i reče zapovjedniku: "Zatvorenik Pavao pozvao me i zamolio da ovoga mladića dovedem k tebi jer ti ima nešto reći."

19. Zapovjednik ga uhvati za ruku i povede u stranu te ga upita: "Što mi želiš reći?"

20. "Neki su se Židovi dogovorili da te sutra zamole da dovedeš Pavla u Vijeće pretvarajući se da žele pomnjivije ispitati njegov slučaj.

21. Ne čini to! Čekat će ga u zasjedi više od četrdesetero ljudi koji su se zakleli da neće ni jesti ni piti dok ga ne ubiju. Već su spremni i samo čekaju tvoj pristanak."

22. Zapovjednik otpusti mladića i zapovjedi mu: "Nikomu ne reci da si mi to javio."

Pavla šalju u Cezareju

23. Dozove zatim dva stotnika i reče im: "Priredite dvjesto vojnika, sedamdeset konjanika i dvjesto strijelaca da večeras po devetoj uri pođu u Cezareju.

24. Pripravite Pavlu konje za jahanje te ga živa i zdrava odvedite upravitelju Feliksu.

25. Napiše zatim pismo upravitelju:

26. "Od Klaudija Lizijavrlome upravitelju Feliksu. Pozdravljam vas!

27. Ovoga su čovjeka uhvatili Židovi i umalo ga ubili, kad sam pritrčao s vojnicima. Doznavši da je rimski građanin, sklonio sam ga od njih na sigurno.

28. Odveo sam ga zatim pred njihovo Vijeće da doznam što je skrivio.

29. Utvrdio sam da ga optužuju za nešto prijeporno glede njihova vjerskoga zakona - ali nije skrivio ništa što bi zasluživalo da ga se kazni smrću ili zatvorom.

30. Javili su mi da su protiv njega skovali urotu. Šaljem ga zato tebi, a njegove tužitelje uputio sam da tužbu iznesu pred tobom."

31. Te noći vojnici, prema zapovijedi, povedu Pavla u Antipatridu.

32. Sutradan se vrate u vojarnu ostavivši konjanike da ga odvedu dalje.

33. Kad su oni pak s njim stigli u Cezareju, uruče upravitelju pismo i privedu Pavla pred njega.

34. Upravitelj pročita pismo te zapita Pavla iz koje je pokrajine. "Iz Cilicije", odgovori Pavao.

35. "Saslušat ću te kad stignu tvoji tužitelji", reče mu i zapovjedi da ga čuvaju u Herodovoj palači.