Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Novi Zavjet

Djela Apostolska 10 Knjiga O Kristu (CKK)

Kornelije poziva Petra

1. U Cezareji je živio čovjek imenom Kornelije, stotnik takozvane italske čete.

2. I on i njegovi ukućani bili su pobožni i bojali su se Izraelova Boga. Velikodušno je dijelio narodu milodare i stalno se molio Bogu.

3. On oko tri ure popodne u viđenju jasno ugleda kako mu prilazi Božji anđeo. "Kornelije!" pozove ga anđeo.

4. Kornelije se prestrašeno zagleda u njega. "Tko si ti, gospodine?" upita anđela. Anđeo odgovori: "Tvoje su molitve i milodari siromašnima uzišli pred Boga kao podsjetnik.

5. Pošalji zato ljude u Jopu po Šimuna zvanoga Petar.

6. On je gost u kući kožara Šimuna, koja se nalazi uz more."

7. Čim je anđeo otišao, Kornelije pošalje dvojicu slugu i pobožnoga, odanog vojnika

8. i sve im ispriča te ih pošalje u Jopu.

Petar posjećuje Kornelija

9. Sutradan oko podneva, dok su se Kornelijevi ljudi približavali gradu, Petar se popne na krov da se moli.

10. Bio je gladan. Dok su mu pripremali jelo, on padne u zanos.

11. Vidio je kako se nebo otvara i kako se na zemlju spušta nešto poput velikog platna zavezanoga na četiri kraja.

12. U njemu je bilo svakakvih četveronožnih životinja, gmazova i ptica nebeskih.

13. Neki mu glas reče: "Ustani, Petre! Zakolji i jedi!"

14. "Nipošto, Gospodine", odgovori Petar. "Nikad još nisam okusio ništa zabranjeno židovskim zakonom."

15. "Ne nazivaj nečistim ono što Bog proglasi čistim!" opet se javi glas.

16. To se viđenje triput ponovi, a platno se zatim uzdigne u nebo.

17. Dok se Petar dvoumio što bi to viđenje moglo značiti, dođu Kornelijevi ljudi. Raspitali su se gdje je Šimunova kuća i pojavili se na vratima.

18. Upitaju je li ondje u gostima neki Šimun Petar.

19. Dok je Petar još razmišljao o viđenju, Sveti Duh mu reče: "Traže te trojica ljudi.

20. Ustani i pođi s njima ne dvoumeći se jer sam ih ja poslao."

21. Petar siđe k njima i reče: "Evo me. Ja sam taj kojega tražite. Zašto ste došli?"

22. "Poslao nas je rimski stotnik Kornelije, pravedan čovjek koji se boji Boga Izraelova", odgovore oni. "Svi ga Židovi cijene. Njemu je anđeo rekao da pošalje po tebe, da mu dođeš govoriti."

23. Petar ih tada pozove da uđu i ugosti ih. Sutradan ustane i pođe s njima. Pratila su ga još neka braća iz Jope.

24. Drugoga dana stignu u Cezareju. Kornelije ih je čekao okupivši rodbinu i prisne prijatelje.

25. Kad je Petar kročio u kuću, Kornelije mu pohrli u susret i padne mu pred noge klanjajući mu se.

26. "Ustani! I ja sam samo čovjek!" reče mu Petar

27. te razgovarajući s njim uđe u kuću gdje je bilo okupljeno mnogo ljudi.

28. Petar im reče: "Znate da Zakon Židovima zabranjuje družiti se s poganima ili ulaziti k njima u kuću. Ali meni je Bog pokazao da nikoga ne smatram nečistim.

29. Zato sam bez pogovora došao kad ste me pozvali. Sada mi dakle recite zašto ste me zvali."

30. Kornelije odgovori: "Prije četiri dana molio sam se u svojem domu baš u ovo doba, u tri ure poslije podne. Odjednom se preda mnom pojavi neki čovjek u sjajnoj odjeći

31. i reče mi: 'Kornelije, molitve su ti uslišane i Bog je vidio tvoje milodare!

32. Pošalji ljude u Jopu da dovedu Šimuna Petra. Gost je u domu kožara Šimuna koji živi pokraj morske obale.'

33. Zato sam smjesta poslao po tebe i dobro je da si došao. Evo nas dakle ovdje pred Bogom, da čujemo što ti je Gospodin zapovjedio da nam kažeš!"

Pogani slušaju Radosnu vijest

34. Petar reče: "Sada uistinu shvaćam: Bog nije pristran.

35. U svakomu narodu prihvaća one koji ga se boje i koji čine što je pravedno.

36. Izraelskome je narodu poslao svoju Riječ, navijestio im evanđelje: mir s Bogom po Isusu Kristu koji je Gospodar svih.

37. Znate što se događalo po svoj Judeji. Sve je to započelo u Galileji, otkad je Ivan propovijedao krštenje.

38. Znate da je Bog pomazao Isusa iz Nazareta svojim Svetim Duhom i silom. Isus je, zato što je Bog bio s njim, hodio čineći dobro i iscjeljujući sve koje je đavao držao u svojoj vlasti.

39. Mi apostoli svjedoci smo svega što je činio u Izraelu i u Jeruzalemu. Smaknuli su ga i raspeli,

40. ali ga je Bog treći dan podignuo od mrtvih i dopustio mu da se pokaže -

41. ne svemu narodu nego nama koje je još prije izabrao da budemo njegovim svjedocima. Jeli smo i pili s njim pošto je uskrsnuo od mrtvih.

42. Zapovjedio nam je da posvuda propovijedamo i svjedočimo da je Bog Isusa postavio sucem svima: i živima i mrtvima.

43. On je taj o kojemu su svjedočili proroci kad su rekli da svatko tko u njega vjeruje u njegovu imenu prima oproštenje grijeha."

Pogani primaju Svetoga Duha

44. Dok je Petar još govorio, Sveti Duh siđe na sve koji su slušali.

45. Židovski vjernici koji su došli s Petrom čudili su se daru Svetoga Duha koji se izlio i na pogane

46. jer su ih čuli kako govore u drugim jezicima i slave Boga.Petar tada reče:

47. "Može li tko uskratiti krštenje ovima koji su primili Svetoga Duha baš kao i mi?"

48. Zapovjedi zato da se krste u ime Isusa Krista. Zamole ga zatim da pri Korneliju ostane još nekoliko dana.