Le mataupu

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

2 Nofoaiga a Tupu 5 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

O le ‘Aveina a‘e o le ‘Atola‘au i le Malumalu

1. ‘Ua uma fo‘i ‘ona fai o le galuega uma na faia e Solomona mo le fale o le ALI‘I; ‘ona ‘aumaia lea e Solomona o mea na fa‘asāina e Tavita lona tamā, o ario ma auro, ‘atoa ma mea uma, ‘ua ia tu‘u fa‘atasia ma ‘oloa o le fale o le Atua.

2. ‘Ona fa‘apotopotoina lea e Solomona o toeaina o Isaraelu ma matai uma o itū‘āiga, o ali‘i sili o le fānauga a Isaraelu, i Ierusalema, e ‘ava‘e le ‘atola‘au o le feagaiga a le ALI‘I nai le ‘a‘ai a Tavita, o Siona lea.

3. ‘Ona fa‘apotopotoina mai lea i le tupu o tagata uma o Isaraelu i le tausamiga, o le fitu o masina lea.

4. ‘Ua ō mai toeaina uma o Isaraelu; ‘ona ‘ava‘e lea e sa Levī o le ‘atola‘au.

5. ‘Ua ‘aumaia e i latou le ‘atola‘au ma le fale fetāfa‘i o le fa‘apotopotoga ma mea pa‘ia uma na i le fale fetāfa‘i, na ‘aumaia ia lava mea e le ‘au ositaulaga ma sa Levī.

6. O le tupu o Solomona ma le fa‘apotopotoga uma o Isaraelu, na fa‘apotopotoina mai ‘iā te ia i luma o le ‘atola‘au, ‘ua latou fai taulaga i mamoe ma povi, e le mafaitauina, e lē masino lava, ‘ina ‘ua tele lava.

7. ‘Ua ‘ave e le ‘au ositaulaga le ‘atola‘au o le feagaiga a le ALI‘I i le mea e tu‘u ai, i le mea e fetalai mai ai o i le fale, o le mea e sili ‘ona pa‘ia, i lalo o ‘apa‘au o kerupi;

8. auā na fa‘aloaloa e kerupi o la ‘apa‘au i luga o le mea e tu‘u ai le ‘atola‘au ma ‘ua fa‘amalumalu ifo ai kerupi i le ‘atola‘au ma ona amo.

9. ‘Ua latou fa‘asili mai amo, na iloa fo‘i pito o amo a‘i le ‘atola‘au i luma o le mea e fetalai mai ai; ‘ae le‘i iloa i fafo. O lo‘o i ai ‘ua o‘o i ona po nei.

10. Na le i ai se mea i le ‘atola‘au, ‘ua na o papa e lua na tu‘u ai e Mose i Horepa, ‘ina ‘ua osia le feagaiga e le ALI‘I ma le fānauga a Isaraelu, ‘ina ‘ua latou ō mai nai Aikupito.

O le Mamalu o le Ali‘i

11. ‘Ua ulufafo mai le ‘au ositaulaga nai le mea pa‘ia, auā sa fa‘apa‘iaina le ‘au ositaulaga uma ‘ua i ai, ‘ua latou le tausi i vasega.

12. O sa Levī fo‘i o ē pepese, o i latou uma o sa Asafō ma sa Hemanā ma sa Iutanā ma o latou atali‘i, ma o latou uso, ‘ua ‘o‘ofu i ‘ie vavae, ‘ua i ai sumepalo ma napeli ma kitara, ‘ua tutū i le itū i sasa‘e o le fatafaitaulaga, ‘ua fa‘atasi ma i latou le ‘au ositaulaga e to‘aselau ma le to‘aluafulu i latou o ili pū.

13. O ē ili pū ma ē o pepese ‘ua peiseaī o se to‘atasi, ‘ua tasi le leo i le vi‘iga ma le fa‘amanū i le ALI‘I; ‘ua latou pepese fa‘atasi ma pū ma sumepalo, ma la‘aupese, e vivi‘i atu ai i le ALI‘I, o lo‘o fa‘apea atu:“Auā e lelei o ia,auā e fa‘avavau lava lona alofa,”‘Ona tumu ai lea o le fale i le ao, o le fale lava o le ALI‘I.

14. ‘Ua lē mafai ai e le ‘au ositaulaga ‘ona tutū e ‘au‘auna ‘ona o le ao; auā na tumu le fale o le Atua i le pupula o le ALI‘I.#