Le mataupu

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

1 Nofoaiga a Tupu 4 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

O Gafa o Iuta ma Simeona

1. O atali‘i o Iuta; o Faresa, o Esarona ma Karame, ma Huro ma Sovala.

2. Na fānaua e Reaia le atali‘i o Sovala o Iata; na fānaua e Iata, o Aumi ma Laata, o ‘āiga ia o sa Soraā.

3. O i latou nei mai le tamā o Etama; o Isereelu, ma Isema ma Itapasa; o le igoa fo‘i o lo latou tuafafine o Aseleponi;

4. o Penueli fo‘i le tamā o Kitori ma Esera le tamā o Usa. O atali‘i ia o Huro, o le ulumatua a Efarata le tamā o Peteleema.

5. O Asura fo‘i o le tamā o Tikoa e to‘alua ana avā, o Helea ma Naara.

6. Na fānaua mai ‘iā te ia o Naara o Akusama, ma Eferu ma Timani ma Akasetari; o fānau ia a Naara.

7. O fānau a Helea, o Sereta ma Soaro ma Etenano.

8. Na fānaua e Kosa o Anupa ma Sopepa ma ‘āiga o Akaraila le atali‘i o Haruma.

9. ‘Ua sili le mamalu o Iapese i ona uso; na fa‘aigoa fo‘i lona tinā ‘iā te ia o Iapesa, ‘ua fa‘apea, “‘Ua ‘ou fānaua o ia ma le tigā.”

10. ‘Ua vala‘au atu Iapesa i le Atua o Isaraelu, ‘ua fa‘apea atu, “E, fia manuia a‘u ‘iā te oe ma fa‘alauteleina lo‘u lau‘ele‘ele, ia ‘iā te a‘u fo‘i lou ‘a‘ao ma ‘ia e leoleo mai ‘iā te a‘u a‘i le leaga, ‘ina ne‘i tigāina a‘u.” Na avatu e le Atua ‘iā te ia le mea na ia fa‘atoga atu ai.

O le Lisi o Igoa o isi ‘Āiga

11. Na fānaua e Kalupo le uso o Sua o Mekira, o le tamā ia o Esetono.

12. Na fānaua e Esetono o Peterafa ma Pasea ma Tikina le tamā o Irenaasa. O tagata na o Reka.

13. O atali‘i o Kinasa, o Otinielu ma Seraia; o le atali‘i o Otinielu o Hatata.

14. Na fānaua fo‘i e Meonotai o Ofira; na fānaua e Seraia o Ioapo, o le tupuga ia o tagata o le vanu o tufuga; auā o tufuga i latou.

15. O atali‘i o Kalepo le atali‘i o Iefune; o Iru, o Ala ma Naama; o le atali‘i fo‘i o Ala o Kinasa lava.

16. O atali‘i o Ialeelu o Sifi ma Sifa, o Tiria ma Asareelu.

17. O atali‘i fo‘i o Esera, o Ietero ma Mereta, ma Efara ma Ialona. Na fānau mai e ia o Miriama ma Samai ma Isapeka le tamā o Esetemoa.

18. A o lana avā le fafine sa Iutā na ia fānau mai Iereto, le tamā o Kitori ma Kaveru le tamā o Suka ma Iekutielu le tamā o Sanoa. O fānau ia a Pita le afafine o Farao, na fai avā ai Mereta.

19. O tama tane a lana avā a Hotia le tuafafine o Naama, o le tamā o Kaila o le Karami ma Esetemoa o le Maaka.

20. O atali‘i o Simona; o Amanono ma Rina ma Penikanana ma Tilona.O atali‘i fo‘i o Isai; o Soketa ma Penisoketa.

O le Gafa o Sila

21. O atali‘i o Sila le atali‘i o Iuta; o Eru le tamā o Leka ma Laata le tamā o Maresa ma tagata o le ‘āiga o ē fai ‘ie vavae i le ‘āiga o Asepa.

22. O Iokima fo‘i ma tagata o Koseva ma Ioasa ma Sarafa, o ē na pule i Moapi ma Iasuvileema. O mea anamua lava ia.

23. O ē fai ipu ‘omea ia ma i latou o ē nonofo i fanua ‘ua fa‘ato‘aina ma mea ‘ua lotoāina. ‘Ua nonofo ai i latou ma le tupu e fai ai lana galuega.

O le Gafa o Simeona

24. O atali‘i o Simeona, o Nemuelu ma Iaminu, o Iaripa, o Sera, o Saulo.

25. O lona atali‘i o Saluma, o lona atali‘i o Mepesama, o lona atali‘i o Mesema.

26. O le atali‘i o Mesema; o Hamuelu lona atali‘i, o Sakuro lona atali‘i, o Semi lona atali‘i.

27. O atali‘i o Semi ‘ua to‘asefulu ma le to‘aono ma ona afafine ‘ua to‘aono; a ‘ua lē fa‘ato‘atele o fānau a ona uso, ‘ua lē fa‘ato‘ateleina o latou ‘āiga uma, fa‘apei o fānau a Iuta.

28. ‘Ua mau i latou i Peresepa ma Molata ma Asara-suala,

29. ma Pala, ma Asema, ma Tolita,

30. ma Petueli ma Horema ma Sekeleka,

31. ma Petemakapa, ma Asara-susa ma Petepirei ma Saarai. O a latou ‘a‘ai ia e o‘o i le nofoa‘iga a Tavita.

32. O a latou faoa ‘a‘ai o Etama ma Aino, o Rimoni ma Tokena ma Asana, o ‘a‘ai e lima ia;

33. o faoa ‘a‘ai uma fo‘i e vagavagaia ia ‘a‘ai e o‘o i Paala. O latou nu‘u ia e nonofo ai ma a latou tusi gafa.

34. O Mesopapa fo‘i ma Iameleka ma Iosa le atali‘i o Amasia,

35. O Ioelu fo‘i ma Ieu le atali‘i o Iosevia, o le atali‘i ia o Seraia, o le atali‘i ia o Asielu,

36. o Elioenai fo‘i ma Iaakopa ma Iesokaia ma Asaia ma Atielu ma Isemielu ma Penaia,

37. o Sesa fo‘i le atali‘i o Sepi, o le atali‘i o Aluna, o le atali‘i o Ietaia, o le atali‘i o Semeri, o le atali‘i o Semaia.

38. O i latou ia ‘ua ta‘ua o latou igoa, o ali‘i sili i latou i o latou ‘āiga; sa fa‘ato‘ateleina lava ‘āiga o latou tamā.

39. ‘Ua ō atu i latou i le ala e ui ai i Kitori, i le itū i sasa‘e o le vanu, e sā‘ili se mea e ‘a‘ai ai o latou lafu mamoe.

40. Na maua e i latou le mea ‘ua i ai le vao e tele ma le lelei ma le fanua lautele, ‘ua mapu ai ma le filemū; auā sa nonofo sa Hamō i lea mea anamua.

41. Na ō mai i latou ia ‘ua tusia o latou igoa, i ona po o Esekia le tupu o Iuta, ‘ona fa‘aumatia lea o latou fale ‘ie ma tagata o Meona, ē na maua i lea mea, ‘ua latou fa‘aumatia lava i latou ‘ua o‘o i nei ona po, ‘ua nonofo ai fo‘i i latou ‘ua fai ai mo latou nu‘u; auā sa i ai mea e ‘a‘ai ai o latou lafu mamoe.

42. Na ō atu nisi o i latou o le fānauga a Simeona, e to‘alima selau o tagata, i le mauga o Seira, o i latou na ‘avea a latou ‘au, o Peletia, ma Nearia ma Refaia ma Usialu, o atali‘i o Isai.

43. ‘Ua fasia e i latou o ē na totoe o Amaleka o ē na sao; ‘ua latou mau ai fo‘i i lea mea o o‘o i nei ona po.