Poglavja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Nova Zaveza

Apostolska Dela 6 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

Izvolitev sedmih diakonov

1. Število učencev je naraščalo. Helenisti pa so v tistih dneh začeli godrnjati čez Hebrejce, češ da so njihove vdove zapostavljene pri vsakodnevni oskrbi.

2. Dvanajsteri so sklicali množico učencev in rekli: »Ni prav, da mi zanemarjamo božjo besedo, ker strežemo pri mizi.

3. Poiščite si, bratje, iz svojih vrst sedem mož, ki uživajo ugled in so polni Duha in modrosti, in določili jih bomo za to službo!

4. Mi pa se bomo posvetili molitvi in oznanjevanju besede.«

5. Množica je predlog soglasno sprejela. Izvolili so Štefana, moža, ki je bil poln vere in Svetega Duha, Filipa, Próhorja, Nikánorja, Tímona, Parmenája in Nikolája, spreobrnjenca in priseljenca iz Antiohíje.

6. Predstavili so jih apostolom in ti so med molitvijo položili nanje roke.

7. In božja beseda je rasla, število učencev v Jeruzalemu se je zelo množilo in tudi veliko duhovnikov je sprejelo vero.

Štefana zapro

8. Štefan pa je bil poln milosti in moči in je delal velike čudeže in znamenja med ljudmi.

9. Toda vstali so nekateri iz shodnice, ki se imenuje Shodnica osvobojencev in Kiréncev in Aleksandrijcev, in nekateri iz Kilíkije in Azije ter se prerekali s Štefanom.

10. In niso se mogli ustavljati modrosti in Duhu, v katerem je govoril.

11. Tedaj so naščuvali može, da so trdili: »Slišali smo, kako je govoril bogokletne besede proti Mojzesu in proti Bogu!«

12. In nahujskali so ljudstvo, starešine in pismouke, da so pristopili k njemu, ga zgrabili in odvlekli pred véliki zbor.

13. Privedli so krive priče, ki so trdile: »Ta človek kar naprej govori zoper ta sveti kraj in zoper postavo.

14. Slišali smo ga, kako je rekel, da bo tisti Jezus nazaréjec razdejal ta kraj in spremenil običaje, ki nam jih je izročil Mojzes.«

15. Vsi, ki so sedeli v vélikem zboru, so uprli pogled v Štefana in videli, da je njegov obraz tak kakor angelov.