Poglavja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Nova Zaveza

Apostolska Dela 5 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

Hananíja in Safíra

1. Toda mož po imenu Hananíja je z ženo Safíro prodal posestvo

2. in si pridržal nekaj izkupička in njegova žena je vedela za to; drugi del pa je prinesel in položil k nogam apostolov.

3. Peter mu je rekel: »Hananíja, zakaj je satan napolnil tvoje srce, da si lagal Svetemu Duhu in si pridržal del izkupička od zemljišča?

4. Če ga ne bi bil prodal, ali ne bi imetje ostalo tvoje? In ko si ga prodal, ali ti ni bil denar na voljo? Zakaj si v srcu sklenil takšno dejanje? Ne ljudem, temveč Bogu si lagal!«

5. Ko je Hananíja slišal te besede, se je zgrudil in izdihnil. In velika groza je navdala vse, ki so to slišali.

6. Pristopili so mladeniči, ga pokrili, odnesli in zagrebli.

7. Minile so kake tri ure in prišla je njegova žena, ki ni slutila, kaj se je bilo zgodilo.

8. Peter jo je ogovoril: »Povej mi, ali sta res za toliko prodala zemljišče?«»Dà,« je odvrnila, »za toliko.«

9. Peter ji je dejal: »Zakaj sta se domenila, da preskusita Gospodovega Duha? Glej, koraki teh, ki so pokopali tvojega moža, so že pri vratih! Tudi tebe bodo odnesli.«

10. In pri priči se je zgrudila k njegovim nogam in izdihnila. Vstopili so mladeniči in jo našli mrtvo; odnesli so jo ter jo zagrebli poleg njenega moža.

11. In velika groza je obšla vso Cerkev in vse, ki so to slišali.

Znamenja in čudeži

12. Po rokah apostolov se je dogajalo veliko znamenj in čudežev med ljudmi; in vsi so se enodušno zbirali v Sálomonovem stebrišču.

13. Od drugih se jim nihče ni upal pridružiti, ljudstvo pa jih je zelo cenilo.

14. Vse bolj je raslo število mož in žená, ki so verovali v Gospoda.

15. In tako so prinašali bolnike na ceste ter jih polagali na ležišča in nosila, da bi se, kadar je šel Peter mimo, vsaj njegova senca dotaknila katerega izmed njih.

16. Tudi iz krajev v okolici Jeruzalema so prihajali ljudje in prinašali bolnike in takšne, ki so jih mučili nečisti duhovi; in vsi so bili ozdravljeni.

Apostoli v ječi in spet na prostosti

17. Tedaj so se polni nevoščljivosti dvignili véliki duhovnik in njegovi somišljeniki iz ločíne saducejev.

18. Prijeli so apostole in jih vrgli v mestno ječo.

19. Toda Gospodov angel je ponoči odprl vrata ječe, popeljal apostole na prostost in jim rekel:

20. »Pojdite, stopíte v tempelj in govorite ljudem vse besede tega življenja!«

21. Apostoli so ubogali in zarana šli v tempelj ter začeli učiti.Medtem se je véliki duhovnik sešel s svojimi somišljeniki ter sklical véliki zbor in vse starešinstvo Izraelovih sinov; poslali so v ječo, da bi apostole privedli prednje.

Apostoli pred vélikim zborom

22. Stražarji so šli, vendar v ječi niso našli apostolov. Vrnili so se in sporočili:

23. »Ječo smo našli skrbno zapahnjeno in straže so stale pred vrati. Toda ko smo odprli, nismo našli v njej nikogar.«

24. Ko so poveljnik templja in véliki duhovniki slišali te besede, so se v zadregi spraševali, kaj naj bi to pomenilo.

25. Tu pa je nekdo vstopil in sporočil: »Glejte, možje, ki ste jih vrgli v ječo, stojijo v templju in učijo ljudstvo.«

26. Tedaj je odšel poveljnik s stražarji in privedel apostole, vendar ne s silo; bali so se ljudi, da jih ne bi kamenjali.

27. Pripeljali so apostole in jih postavili pred véliki zbor. In véliki duhovnik jih je zasliševal:

28. »Ali vam nismo zabičali, da ne smete učiti v tem imenu? Glejte, vi pa ste Jeruzalem napolnili s svojim naukom in hočete nad nas priklicati kri tega človeka!«

29. Peter in apostoli pa so odgovorili z besedami: »Boga je treba poslušati bolj kot ljudi!

30. Bog naših očetov je obudil Jezusa, ki ste ga vi pribili na križ in usmrtili.

31. Bog pa ga je kot voditelja in odrešenika povišal na svojo desnico, da bi se Izrael spreobrnil in dosegel odpuščanje svojih grehov.

32. In mi smo priče teh dogodkov, pa tudi Sveti Duh, ki ga je Bog dal njim, ki ga poslušajo.«

33. Ko so to slišali, so se razsrdili in jih hoteli pobiti.

34. Toda v zboru je vstal farizej z imenom Gamáliel, učitelj postave, ki je med vsemi ljudmi užival velik ugled. Vêlel je, naj apostole za nekaj časa pošljejo ven.

35. Nato je spregovoril: »Možje Izraelci, dobro preudarite, kaj nameravate narediti s temi ljudmi!

36. Pred časom se je dvignil Tevdá, ki se je izdajal za nekaj posebnega in je imel kakih štiristo privržencev; ubili so ga in vsi, ki so mu sledili, so se razkropili in izginili.

37. Za njim se je v času ljudskega štetja dvignil Juda iz Galileje in potegnil ljudstvo za sabo; tudi tega so ubili in njegovo gibanje je propadlo.

38. In zdaj vam pravim: roke proč od teh ljudi in izpustite jih! Zakaj če sta njihov načrt in njihovo početje od ljudi, bosta propadla;

39. če pa izhajata od Boga, jih ne boste mogli uničiti, temveč se boste znašli v boju proti Bogu.«Poslušali so njegov nasvet.

40. Poklicali so apostole, jih dali pretepsti in jim zabičali, da ne smejo govoriti v Jezusovem imenu; nato so jih izpustili.

41. In apostoli so zapustili véliki zbor, veseli, da so bili vredni trpeti zasramovanje zaradi (Jezusovega) imena.

42. Dan za dnem so v templju in po hišah neutrudno učili in oznanjali Kristusa Jezusa.