Poglavja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Nova Zaveza

Apostolska Dela 14 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

Pavel in Bárnaba v Ikóniju

1. Podobno se je zgodilo v Ikóniju: šla sta v judovsko shodnico in govorila tako, da je veliko Judov in Grkov sprejelo vero.

2. Tisti Judje pa, ki so vero zavračali, so začeli hujskati in ščuvati pogane proti bratoma.

3. Kljub temu sta tam ostala precéj časa in pogumno pridigala z zaupanjem v Gospoda, ki je potrjeval besedo svoje milosti tako, da so se po njunih rokah dogajala znamenja in čudeži.

4. Med mestnim prebivalstvom je nastal razdor: eni so držali z Judi, drugi z apostoloma.

5. Tedaj so se pogani in Judje s svojimi voditelji namenili, da apostola mučijo in kamenjajo.

6. Apostola sta to zvedela, zato sta se zatekla v mesta Likaónije – v Listro, Derbo in sosedne kraje –

7. in tam oznanjala božjo besedo.

Pavel in Bárnaba v Listri in Derbi

8. V Listri je živel mož, ki ni imel moči v nogah; bil je že od rojstva hrom in nikoli ni mogel hoditi.

9. Sedèl je in poslušal Pavlove besede. Pavel ga je premeril z očmi, in ko je videl, da ima vero, ki bi ga lahko rešila,

10. mu je zaklical z močnim glasom: »Vstani! Postavi se na noge!« In mož je poskočil in hodil.

11. Ko so množice videle, kaj je storil Pavel, so povzdignile glas in v likaónskem jeziku govorile: »Bogova v človeški podobi sta se spustila med nas.«

12. In Bárnaba so imenovali Zevsa, Pavla pa Hêrmesa, ker je prvi spregovoril.

13. Svečenik Zevsovega svetišča, ki je bilo pred mestom, je dal pred vrata pripeljati bike in vence, ker je hotel z množico opraviti žrtvovanje.

14. Ko sta apostola Bárnaba in Pavel to slišala, sta raztrgala svoja oblačila, planila med množico

15. in zavpila: »Možje, kaj počenjate? Tudi midva sva samo človeka, ki čutiva podobno kakor vi. Oznanjava vam, da se morate obrniti proč od teh ničevih reči k živemu Bogu, ki je ustvaril nebo in zemljo in morje in vse, kar biva na njih.

16. V prejšnjih časih je dopuščal, da je vsak narod hodil svoja pota.

17. In vendar ob tem sebe ni pustil brez pričevanja, saj vam je izkazoval dobrote: z neba je pošiljal deževje in rodovitne čase, dajal vam je hrano in srca napolnjeval z veseljem.«

18. S temi besedami sta komaj ubranila množicam, da jima niso opravile žrtvenih daritev.

19. Tedaj pa so prišli Judje iz Antiohíje in Ikónija; pridobili so množice ter kamenjali Pavla in ga odvlekli iz mesta, ker so mislili, da je mrtev.

20. Toda ko so ga obstopili učenci, je vstal in šel v mesto. Naslednjega dne je z Bárnabom odpotoval v Derbo.

Pavel in Bárnaba se vrneta v Antiohíjo

21. Ko sta v to mesto prinesla veselo oznanilo in pridobila veliko učencev, sta se vrnila v Listro, od tam v Ikónij in od tam v Antiohíjo.

22. Vlivala sta pogum v srca učencev in jih spodbujala, naj vztrajajo v veri. »Skozi veliko stisk moramo iti, da pridemo v božje kraljestvo,« sta učila.

23. V vsaki Cerkvi sta določila starešine in jih z molitvijo in postom priporočala Gospodu, v katerega so verovali.

24. Prepotovala sta Pizídijo in prispela v Pamfílijo.

25. Oznanjala sta besedo v Pergi in se nato spustila v Atálejo.

26. Od tam sta odplula v Antiohíjo, kjer sta se bila priporočila božji milosti za delo, ki sta ga zdaj opravila.

27. Ob njunem prihodu se je zbrala vsa Cerkev in poročala sta ji, kaj vse je Bog storil po njima in kako je poganom odprl vrata vere.

28. Nato sta precéj časa ostala med svojimi učenci.