Poglavja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Nova Zaveza

Apostolska Dela 11 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

Peter poroča Cerkvi v Jeruzalemu

1. Apostoli in bratje, ki so prebivali v Judeji, so slišali, da so tudi pogani sprejeli božjo besedo.

2. Ko je Peter prišel v Jeruzalem, so se tisti, ki so bili iz obreze, z njim prepirali.

3. Rekli so mu: »Šel si v hišo neobrezanih in jedel z njimi.«

4. Peter pa jim je začel razlagati vse po vrsti.

5. »Bil sem v mestu Jópi in molil. Tedaj sem v zamaknjenju videl prikazen: posodo, podobno velikemu platnenemu prtu, ki se je s štirimi vogali spuščala z neba in prišla prav do mene.

6. Pogledal sem vanjo in videl štirinožne zemeljske živali, zveri, laznino in ptice neba.

7. Zaslišal sem tudi glas, ki mi je govoril: ‘Vstani, Peter, zakolji in jej!’

8. Odvrnil sem: ‘Ne, Gospod! Še nikdar ni v moja usta prišlo nič omadeževanega in nečistega.’

9. Glas z neba pa je spet odgovoril: ‘Kar je Bog očistil, tega ne imej za nečisto!’

10. To se je zgodilo še tretjič, nato pa se je vse dvignilo nazaj v nebo.

11. In glej, nenadoma so stali trije možje pred hišo, v kateri smo se mudili; bili so poslani k meni iz Cezaréje.

12. Duh mi je rekel, naj grem brez odlašanja z njimi. Z mano je šlo tudi teh šest bratov in stopili smo v hišo tistega človeka.

13. Povedal je, kako je videl angela, ki se je ustavil v njegovi hiši in rekel: ‘Pošlji v Jópo, da ti pripeljejo Simona, ki se imenuje Peter!

14. Ta ti bo govoril besede, po katerih boste zveličani ti in vsa tvoja hiša.’

15. Ko sem začel govoriti, je prišel nanje Sveti Duh, kakor je prišel ob začetku na nas.

16. Spomnil sem se Gospodove besede, kako je rekel: ‘Janez je krščeval z vodo, vi pa boste krščeni v Svetem Duhu.’

17. Torej jim je Bog dal tisti dar kakor nam, potem ko so začeli verovati v Gospoda Jezusa Kristusa. Kdo sem jaz, da bi mogel Bogu nasprotovati?«

18. Ko so to slišali, so se pomirili in slavili Boga z besedami: »Torej je Bog tudi poganom podelil spreobrnjenje, ki vodi v življenje!«

Cerkev v Antiohíji

19. Tisti, ki so se razbežali pred preganjanjem ob Štefanovi smrti, so prišli do Feníkije, Cipra in Antiohíje; vendar niso nikomur oznanjali besede razen Judom.

20. Med njimi pa je bilo tudi nekaj mož s Cipra in iz Ciréne, ki so po prihodu v Antiohíjo navezali stike tudi z Grki in jim prinesli veselo oznanilo o Gospodu Jezusu.

21. Gospodova roka je bila z njimi in veliko ljudi se je spreobrnilo h Gospodu in sprejelo vero.

22. Glas o njih je prišel do ušes jeruzalemske Cerkve, tako da so poslali Bárnaba v Antiohíjo.

23. Ko je prišel tja in videl božjo milost, se je razveselil in vzpodbujal vse, naj z vsem srcem ostanejo zvesti Gospodu, kakor so se namenili.

24. Bil je dober človek, poln Svetega Duha in vere. In veliko ljudi se je pridružilo Gospodu.

25. Nato je odpotoval v Tarz po Savla.

26. Ko ga je našel, ga je odpeljal s sabo v Antiohíjo. Vse leto sta delovala skupaj v tamkajšnji Cerkvi in poučevala veliko množico. In v Antiohíji so učence najprej začeli imenovati ‘kristjane’.

27. V tistih dneh so prišli preroki iz Jeruzalema v Antiohíjo.

28. Vstal je eden izmed njih, po imenu Agab, in z močjo Duha napovedal, da bo prišla velika lakota čez ves svet; to se je uresničilo pod Klávdijem.

29. Sklenili so, naj vsak izmed učencev po svojih močeh pošlje podporo bratom, ki prebivajo v Judeji.

30. To so tudi storili ter po posredovanju Bárnaba in Savla pošiljali prispevke starešinam.