Skyriai

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Psalmynas 81 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

1. Choro vadovui. Pagal gititą. Asafo.

1Choro vadovui. Pagal gititą. Asafo.

2. Džiaugsmingai giedokite Dievui, mūsų gynėjui,šaukite iš džiaugsmo Jokūbo Dievui!

3. Užveskite giesmę ir muškite būgnelius su žvangučiais,pritarkite švelniai lyromis ir arfomis.

4. Pūskite ragą ir kai jaunatis, ir kai pilnatis –mūsų šventės dienomis.

5. Juk tai įstatas Izraeliui,Jokūbo Dievo įsakas.

6. Jis davė jį Juozapo giminei,jai išėjus iš Egipto žemės.Girdžiu balsą, kurio nepažinojau:

7. „Nuėmiau naštą nuo tavo pečių,išlaisvinau tavo rankas nuo pintinės.

8. Varge šaukeisi manęs, ir aš išgelbėjau tave;nematomas atsakiau tau griaustiniu;mėginau tave prie Meribos šaltinių. Sela.

9. Klausykis, mano tauta, įspėju tave!O Izraeli, kad tu manęs paklausytum!

10. Neturėsi jokio kito dievo,prieš svetimą dievą kniūbsčias nepulsi!

11. Aš VIEŠPATS, tavo Dievas,kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės.Plačiai atverk savo burną, ir aš ją pripildysiu.

12. Bet mano tauta nenorėjo manęs klausyti,Izraelis nenorėjo man paklusti.

13. Todėl leidau jiems sekti savo užkietėjusias širdisir elgtis pagal savo užmačias.

14. O kad mano tauta manęs klausytų,kad Izraelis eitų mano keliais!

15. Tučtuojau nugalėčiau jų priešus,prieš jų engėjus vėl ranką pakelčiau.

16. Kurie nekenčia VIEŠPATIES, gūšis iš baimės;jų žūtis bus amžina.

17. Bet tave maitinčiau geriausiais kviečiaisir uolų medumi tave džiuginčiau“.