Skyriai

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Psalmynas 84 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

1. Choro vadovui. Pagal gititą. Koracho sūnų psalmė.

1Choro vadovui. Pagal gititą. Koracho sūnų psalmė.

2. Kokios mielos tavo buveinės,Galybių VIEŠPATIE!

3. Trokštu ir ilgiuosi VIEŠPATIES Šventyklos kiemų;mano kūnas ir širdis gieda iš džiaugsmo gyvajam Dievui.

4. Net žvirblis randa namusir kregždė lizdą savo jaunikliamsprie tavo aukurų, Galybių VIEŠPATIE,mano Karaliau ir mano Dieve.

5. Kokie laimingi, kurie gyvena tavo Namuose,visada šlovindami tave giesme! Sela.

6. Koks laimingas žmogus, kuris randa užuovėją tavyje,kurio širdis pakeliui į Siono kalną.

7. Jie eina per Bakos slėnį,ir slėnis tampa jiems šaltinių vieta,tartum ankstyvieji lietūs būtų pripildę jį palaimos.

8. Eidami jie stiprėja;jie matys Dievą Sione.

9. O VIEŠPATIE, Galybių Dieve, išgirsk mano maldą;klausykis, Jokūbo Dieve! Sela.

10. Dieve, maloniai pažvelk į mūsų skydą,pasižiūrėk į savo pateptojo veidą!

11. Juk viena diena tavo kiemuose vertesnėuž tūkstantį bet kur kitur.Verčiau gulėčiau prie Dievo Namų slenksčio,negu gyvenčiau nedorėlių palapinėse.

12. Juk VIEŠPATS Dievas yra ir saulė, ir skydas;jis teikia malonę ir garbę. VIEŠPATS nešykšti nieko tiems,kurie gyvena, dorai elgdamiesi.

13. Galybių VIEŠPATIE, koks laimingas žmogus,kuris tavimi pasitiki!