Skyriai

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Psalmynas 30 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

1. Psalmė. Dovydo. Giesmė Šventyklos pašventinimo iškilmėms.

1Psalmė. Dovydo. Giesmė Šventyklos pašventinimo iškilmėms.

2. Skelbsiu tavo didybę, VIEŠPATIE, nes mane išgelbėjaiir neleidai džiūgauti mano priešams.

3. Šaukiausi tavo pagalbos, VIEŠPATIE, mano Dieve,ir tu mane išgydei.

4. VIEŠPATIE, tu ištraukei mano gyvastį iš Šeolo,nes su visais buvau pakeliui į kapą,bet tu sulaikei mane nuo mirties.

5. Giedokite šlovės giesmes VIEŠPAČIUI,jo ištikimieji,prisiminkite, koks jis šventas,ir dėkokite jam!

6. Jo įniršis tęsiasi tik akimirką,o gerumas – visą gyvenimą.Ašaros gali lietis visą naktį,bet džiaugsmas ateina su aušra.

7. Kai man sekdavosi, sakydavau:„Niekad nesvyruosiu!“

8. Savo gerumu, VIEŠPATIE,tu pastatei mane kaip nenugalimą kalną,bet tu nugręžei savo veidą, ir aš drebėjau iš baimės.

9. Tavęs, VIEŠPATIE, šaukiausi,savo Dievo pagalbos maldavau:

10. „Kokia tau nauda iš mano mirties,iš mano žengimo į kapą?Nejau dulkės šlovins tavear skelbs tavo ištikimybę?

11. Išgirsk mane, VIEŠPATIE,ir būk man maloningas! VIEŠPATIE, padėk man!“

12. Tu pavertei mano liūdesį džiugesiu,nuvilkai man ašutinę ir apjuosei džiaugsmu,

13. kad giedočiau tau be perstojo šlovės giesmę. VIEŠPATIE, tu mano Dievas,tau dėkosiu per amžius!