Skyriai

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Psalmynas 58 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

1. Choro vadovui. „Nesunaikink“ melodija. Dovydo miktamas.

1Choro vadovui. „Nesunaikink“ melodija. Dovydo miktamas.

2. Argi iš tikrųjų, galingieji,jūs nusprendžiate, kas teisu?Argi sąžiningai teisiate žmones?

3. Ne! Širdyje sumanote, kas nedora,rankomis dalijate smurtą žemėje.

4. Nuo pat kūdikystės nedorėliai neištikimi,nuo pat gimimo dienos išklysta iš kelio ir meluoja.

5. Jų nuodai – kaip nuodai gyvačių,kaip kurčios, ausis užsikimšusios angies,

6. kuri nebegirdi kerėtojų balsoar įgudusio gyvačių žavėtojo kerų.

7. Dieve, sutrupink jiems dantis burnoje; VIEŠPATIE, išrauk liūtams iltis!

8. Teišnyksta jie lyg senkantis vanduo;įtempus jiems lanką, teatbunka jų strėlės.

9. Tebūna jie lyg sraigė, supliūkštanti purve,lyg negyvas gimęs, saulės niekada nematęs kūdikis.

10. Nelauktai lyg erškėčių krūmą ar usnistenusiaubia juos viesulas.

11. Teisieji džiaugsis, matydami pelnytą bausmę;jie mazgosis kojas nedorėlių krauju.

12. Žmonės sakys: „Tai atlygis teisiesiems;iš tikrųjų yra Dievas, kuris teisia žemę!“