Skyriai

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Psalmynas 19 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

1. Choro vadovui. Dovydo psalmė.

1Choro vadovui. Dovydo psalmė.

2. Dangūs skelbia Dievo šlovę,dangaus skliautas garsina jo rankų darbą.

3. Apie tai diena pasakoja dienaiir naktis duoda žinią nakčiai

4. be jokio kalbesio ir be jokių žodžių.Negirdėti jų balso,

5. bet žinia skamba visoje žemėje, jų žodžiai girdėti iki pat pasaulio pakraščių.Danguose jis pastatė palapinę saulei.

6. Lyg nuotaka ji išeinaiš už savo jungtuvių užuolaidosir lyg galiūnė džiugiai bėga savo keliu.

7. Iš vieno dangaus skliauto galo ji pradeda žygį,o jos kelias veda prie kito galo;nuo jos kaitros pasislėpti niekas negali.

8. VIEŠPATIES Įstatymas tobulasjis atnaujina gyvastį; VIEŠPATIES įsakai teisingi, –jie paprastus žmones padaro išmintingus.

9. VIEŠPATIES įstatai teisūs;jie džiugina širdį; VIEŠPATIES įsakymas aiškus;jis teikia akims šviesos.

10. Pagarbi Dievo baimė tyra;ji amžinai ištikima. VIEŠPATIES sprendimai tikriir visiškai teisūs,

11. brangintini labiau už auksą,net rinktinį auksą,saldesni už medų,net gryniausią korio medų.

12. Be to, jie pamoko tavo tarną;kas jų laikosi, tas gauna didelį atlygį.

13. Kas gali pastebėti savo klaidas?Apvalyk mane nuo kalčių, kurių nejaučiu!

14. Apsaugok mane ir nuo tyčinių nuodėmių,neleisk joms manyje viešpatauti!Tada aš būsiu tobulasir laisvas nuo sunkaus nusižengimo.

15. Tegu tau patinka mano žodžiai ir mano mintys, VIEŠPATIE, mano Uola ir mano Atpirkėjau!