Skyriai

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Psalmynas 91 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

1. Kas tik gyvena Aukščiausiojo pastogėje,pasilieka Visagalio pavėsy.

2. Jis sakys VIEŠPAČIUI: „Mano Dieve,mano prieglauda ir tvirtove, pasitikiu tavimi!“

3. Juk tai jisišgelbės tave nuo medžiotojo kilposir nuo mirtį nešančio maro.

4. Savo sparnų plunksnomis jis uždengs tave, –po jo sparnais rasi prieglaudą.Jo ištikimybė – dengiantis skydas.

5. Nereikės tau bijoti nakties siaubonei strėlės, iššautos dieną,

6. nei maro, sėlinančio tamsoje,nei rykštės, niokojančios vidudienį.

7. Nors tūkstantis kristų tavo kairėjeir dešimt tūkstančių – dešinėje,tavęs niekas nepasieks.

8. Tu žiūrėsi ir matysi,kaip baudžiami nedorėliai.

9. Tu pasirinkai VIEŠPATĮ savo prieglauda,Aukščiausiąjį savo užuovėja,

10. todėl neištiks tavęs žala,nepalies tavo palapinės nelaimė,

11. nes jis palieps savo angelamssaugoti tave visur, kad ir kur tu eitum.

12. Savo rankomis jie neš tave,kad kojos į akmenį neužsigautum.

13. Tu sumindžiosi liūtą ir gyvatę,sutrypsi liūtuką ir slibiną.

14. „Kas mane myli, tą gelbėsiu;saugosiu jį, nes jis žino mano vardą.

15. Kai jis šauksis manęs, išklausysiu,būsiu su juo varge,išgelbėsiu ir pagerbsiu.

16. Pasotinsiu jį ilgu amžiumi,pagirdysiu savo išganymu“.