Skyriai

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Psalmynas 139 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

1. Choro vadovui. Dovydo psalmė. VIEŠPATIE, ištyrei mane ir pažįsti.

1Choro vadovui. Dovydo psalmė.

2. Žinai, kada atsisėdu ir kada atsistoju,iš tolo supranti mano mintis.

3. Stebi mano žingsnius ir mano poilsį,pažįsti visus mano kelius.

4. Nespėjus mano liežuviui žodį ištarti,tu, VIEŠPATIE, jį jau žinai.

5. Iš visų pusių apsiauti mane,savo ranka lieti mane.

6. Tavo pažinimas man per nuostabus,per gilus, aš negaliu jo pasiekti.

7. Kurgi galėčiau pabėgti nuo tavo dvasiosar atsitolinti nuo tavo Artumo?

8. Jei į dangų užžengčiau, tu esi ten,jei Šeole pasikločiau guolį, tu esi ten.

9. Jei įgyčiau aušros sparnusir įsikurčiau prie tolimųjų jūros pakraščių,

10. net ten mane vedžios tavo rankair tvirtai laikys tavo dešinė.

11. Jei sakyčiau: „Tamsa tikrai mane paslėpsir naktimi man taps šviesa“, –

12. tai tau ir pati tamsa nėra tamsi,ir naktis šviečia kaip diena.Tamsa ir šviesa tau tas pat.

13. Juk tu sukūrei mano širdį,numezgei mane motinos įsčiose.

14. Šlovinu tave,nes esu nuostabiai padarytas.Tavo visi darbai nuostabūs, –aš tai gerai žinau.

15. Mano išvaizda tau buvo žinoma,kai buvau slapta kuriamas,rūpestingai sudėtas žemės gelmėse;

16. tavo akys matė mane dar negimusį.Į tavo knygą buvo įrašytosvisos man skirtos dienos,kai nė viena jų dar nebuvo prasidėjusi.

17. Kokios nesuvokiamos man tavo mintys, Dieve,ir kiek jų daug!

18. Mėginu jas suskaičiuoti,bet jų daugiau negu smėlio grūdelių,ir net visas suskaičiavęs,vis tiek su tavimi tebebūčiau.

19. O Dieve, kad tu sunaikintum nedorėlį,ir anie engėjai nuo manęs pasitrauktų!

20. Nedorai jie šaukiasi tavo vardo,tavo priešai duoda melagingas priesaikas.

21. Argi aš pakenčiu tuos,kurie nekenčia tavęs, VIEŠPATIE?Argi aš nesibjauriu tais,kurie prieš tave maištauja?

22. Nekenčiu jų mirtina neapykanta,laikau juos savo priešais.

23. Ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį,išmėgink mane ir perprask mano mintis.

24. Pažiūrėk, ar neinu klystkeliu,ir vesk mane amžinuoju keliu.