Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Filemonui Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Skyriai

  1. 1