Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Biblija, arba Šventasis Raštas