Skyriai

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Psalmynas 73 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Trečia knyga

1. Asafo psalmė.Iš tikrųjų Dievas geras doriesiems,kurių širdis tyra.

1Asafo psalmė.

2. Bet man beveik kojos buvo pradėjusios pintis,mano žingsniai bemaž buvo ėmę slidinėti,

3. nes aš pavydėjau pagyrūnamsmatydamas jų gerovę, nors jie nedori.

4. Skausmo kentėti nedorėliams nereikia,jų kūnas stiprus ir sveikas.

5. Mirtingųjų triūsas jų nevargina;jie nesikamuoja kaip kiti žmonės.

6. Užtat išdidumas – jų karoliai,smurtu jie apsigaubia lyg drabužiu.

7. Per akis užgriuvusius lašinius jie vos gali matyti;jų širdis tvinsta nedoromis užmačiomis.

8. Jie šaiposi ir kalba pikta;įžūliai grasina kitus engti.

9. Prieš dangų jie burnoja,o žemėje jų liežuvis įžūliai įsakinėja.

10. Todėl net Dievo tauta į juos gręžiasiir noromis tiki, ką jie sako.

11. Tada sakoma: „Kaip gali Dievas žinoti?“ –ir: „Aukščiausiasis nesužinos, ką darome!“

12. Tad tokie yra nedorėliai,visuomet be rūpesčių kaupiantys turtus.

13. Argi ne veltui laikiau savo širdį tyrąir ploviausi rankas, parodydamas, kad esu nekaltas?

14. Juk diena iš dienos kenčiu vargą,kas rytą tu mane nuplaki.

15. Jeigu būčiau taręs: „Kalbėsiu, kaip jie daro“, –būčiau buvęs neištikimas tavo vaikų būriui.

16. Nors mėginau suprasti,vis tiek tai man atrodė beviltiška užduotis,

17. kol neįėjau į Dievo šventovę;tik įėjęs suvokiau, kas nutiks nedorėliams.

18. Iš tikrųjų tu užvedi juos ant slidaus šlaitoir tu pastumi į žūtį.

19. Kaip staiga jie tampa nelaimingi!Siaubo apimti, jie visiškai išnyksta.

20. Kaip sapną po pabudimo, VIEŠPATIE,tu paniekini tuos vaiduoklius.

21. Kadangi mano širdis buvo apkartusi,o jausmai užgauti,

22. buvau kvailas ir nesupratau,būdamas lyg keturkojis tavo Artume.

23. Todėl būsiu su tavimi visada.Tu laikai mane už dešinės rankos,

24. vedi mane savo mokymuir galop priimsi mane į garbę.

25. Ką kitą turiu danguje?Kadangi turiu tave,ko dar trokščiau žemėje?

26. Nors mano kūnas trapus ir širdis silpsta,Dievas yra mano širdies Uolair mano dalis per amžius.

27. Juk iš tikrųjų, kas atsitolina nuo tavęs, tas žūva;tu padarai galą tiems, kurie tau neištikimi.

28. O man gera būti arti Dievo;prisiglaudžiau pas Viešpatį DIEVĄ,kad apsakyčiau visus jo darbus.