Skyriai

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Psalmynas 94 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

1. Atpildo Dieve, VIEŠPATIE,atpildo Dieve, pasirodyk!

2. Pakilk, žemės Teisėjau,duok įžūliesiems, ką jie užsidirbo!

3. VIEŠPATIE, kiek dar ilgai tie nedorėliai,kiek dar ilgai tie nedorėliai džiūgaus?

4. Įžūliai kalba ir giriasi,puikuojasi visi piktadariai.

5. VIEŠPATIE, jie trypia tavo tautą.Jie engia tavo paveldą,

6. galabija našlę ir ateivį,žudo našlaitį.

7. Jie mano: „VIEŠPATS to nemato,Jokūbo Dievui tai nerūpi“.

8. Susipraskite, žmonės bukapročiai!Kvailiai, kada jūs įgysite išminties?

9. Nejau tas, kuris įdėjo ausis, negirdės?Nejau tas, kuris padarė akis, nematys?

10. Argi nebaudžia tas,kuris drausmina tautasir moko žmoniją išminties?

11. VIEŠPATS žino žmonių užmojus,jis žino, kad tai tik kvėptelėjimai.

12. Laimingas žmogus, kurį tu, VIEŠPATIE, drausmini,kurį mokai savo įsakymų,

13. norėdamas suteikti jam ramybės varguose,kol nedorėliui kasama duobė.

14. Juk VIEŠPATS neapleis savo tautos,nepaliks savo paveldo.

15. Juk teismo nuosprendis bus vėl teisingas,ir visi doros širdies žmonės jį vykdys.

16. Kas apgins mane nuo šių nedorėlių,kas užstos mane prieš šiuos piktadarius?

17. Jei VIEŠPATS man nepadėtų,netrukus gyvenčiau tyliame kape.

18. Kai manau: „Mano koja slysta“, –tavo gerumas, VIEŠPATIE, mane stiprina.

19. Kai būnu neramus ir susirūpinęs,tu paguodi mane ir pralinksmini.

20. Tu negali būti bičiulis nedorų teisėjų,kurie kankina įstatymais.

21. Jie sąmokslauja prieš teisiojo gyvastįir mirčiai pasmerkia nekaltą žmogų.

22. Bet VIEŠPATS – mano tvirtovė,ir mano Dievas – mano užuovėjos Uola.

23. Jis atmokės jiems už jų nedorus darbus,sunaikins juos už jų nedorumą. VIEŠPATS, mūsų Dievas, juos sunaikins.