Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Seanfhocal 30 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Aguisín

Briathra Ágúr

1. Briathra Ágúr mac Iácaé ó Mhasá. Oracal an fhir seo do Ítíéil, [d'Ítíéil agus d'Ucál]:

2. Táimse, ní foláir, ródhúr le bheith daonnaníl tuiscint duine agam.

3. Níor foghlaim mé eagna,ná ní bhfuair mé aithne ar an Aon Naofa.

4. Cé a chuaigh suas ar neamh agus a thuirling arís?Cé a cheap na gaoithe ina mháma?Cé a ghabh na huiscí ina bhrat?Cé a chuir bonn faoi chríocha na cruinne?Céard is ainm dó féin agus céard is ainm dá mhac?Ar ndóigh is eol duit!

5. Gach briathar a labhraíonn Dia, seasann sé trial na fírinne;is sciath é do gach duine a théann ar a choimirce.

6. Ná cuir lena bhriathra,ar eagla go lochtódh sé thú agus go dtaispeánfadh sé gur bréagadóir thú.

7. Dhá ní a iarraim ort,ná ceil orm iad sula bhfaighe mé bás:

8. Coinnigh i bhfad uaim an t‑éitheach agus an bhréag;ná tabhair dom saibhreas ná daibhreas,ach cothaigh mé leis an mbia is cuí dom,

9. Ar eagla go mbeinn sách agus go séanfainn thú,agus go ndéarfainn: “An Tiarna? - cé hé féin?”Nó go mbeinn bocht agus go ndéanfainn goid,agus go maslóinn ainm mo Dhé.

10. Ná déan daor a ghearán lena mháistir,le heagla go gcuirfeadh sé mallacht ort agus go mbeadh thiar ort dá bharr.

11. Tá pór ann a chuireann mallacht ar a n‑athair,agus nach gcuireann beannacht ar a máthair.

12. Agus pór atá glan, dar leo féin,ach nár níodh fós as a mbrocamas.

13. Tá pór na súl uaibhreach ann,le mór níos fiú i ngach tógáil súile.

14. Tá pór ann le claímhte mar fhiacla,agus sceana mar ghialla acu,Leis na boicht a alpadh agus a scrios de chlár na cruinne;agus lucht na gannchúise a shlogadh agus a scuabadh ó chomhluadar daoine.

Nathanna Uimhreacha

15. Tá beirt iníon ag an lia,“Tabhair, tabhair,” a ghlaonn siad.Tá trí nithe nach féidir a shasamh,agus ceithre cinn nach ndeir riamh: “Is leor sin”:

16. Seól, an bhroinn aimrid,an talamh nach féidir a sháitheadh le huisce,agus an tine nach ndeir riamh: “Is leor sin.”

17. An tsúil a fhéachann le fonóid ar a athair,agus le drochmheas ar [mháthair a bhíonn ag dul in aois],piocfaidh fiacha an mhachaire amach í,agus alpfaidh na badhbha í.

18. Tá trí nithe a théann díom a thuiscint,agus ceithre cinn nach mbainim ciall astu:

19. Bealach iolair sa spéir,bealach nathrach ar an gcarraig,bealach loinge i lár na mara,agus bealach fir le maighdean.

20. Seo é bealach an adhaltraigh mná:itheann sí bia agus glanann a béalagus deir: “Ní dhearna mé aon ní as an tslí.”

21. Baineann trí nithe crith as an talamh,agus tá ceithre cinn nach féidir leis cur suas leo:

22. Daor nuair is rí,daoi nuair is sáitheach,

23. Bean thréigthe, nuair a phósann,agus daoirseach nuair a thógann [sí áit] a máistreása.

24. Tá ceithre nithe ar an talamh atá bídeach,ach is acu atá togha na gaoise:

25. Na seangáin, treibh gan neart iad,ach sa samhradh déanann siad deimhin dá soláthar:

26. Na coiníní carraige, treibh gan chosaint iad,ach cuireann siad fúthu sna carraigeacha.

27. Na lócaistí, níl rí orthu,ach máirseálann siad go léir faoi dhea-eagar.

28. An t‑earc luachra, d'fhéadfá greim a fháil air i do láimh,ach gnáthaíonn sé páláis ríthe.

29. Tá trí nithe ann le céim mhaorga,agus ceithre cinn go deimhin le hiompar stáidiúil:

30. An leon, an gaiscíoch ar na hainmhithe,nach dtugann cúl le haon ní;

31. An coileach ag starrfach i measc na gcearc,an pocán, taoiseach an tréada,agus an rí [ag aitheasc] a phobail.

32. Má bhí sé de bhaois ionat dul le mire,agus go bhfuil aiféala anois ort,buail bos ar do bhéal;

33. Óir déantar cuigeann le maistriú,tagann fuil as an tsrón nuair a bhrúitear í,agus tagann aighneas as an bhfearg nuair a adhntar í.