Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Seanfhocal 16 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

1. Déanann croí an duine an beartú;ach sé an Tiarna a thugann an freagra.

2. Bíonn iompar an duine gan cháim dar leis féin,ach is é an Tiarna a thomhaiseann an intinn.

3. Fág do shaothar go léir faoin Tiarna,agus cuirfear do phleananna go léir i gcrích.

4. Rinne an Tiarna gach ní le haghaidh cuspóra ar leith,agus an t‑urchóideach le haghaidh lá na tubaiste.

5. Is fuath leis an Tiarna an croí uaibhreach,bí deimhin de nach rachaidh sé gan phionós.

6. Déantar leorghníomh sa pheaca trí dhílseacht agus seasmhacht;seachnaíonn fear an t‑olc le heagla an Tiarna.

7. Nuair a thugann bealaí duine taitneamh don Tiarna,déanann sé cairde fiú dá eascairde.

8. Is fearr an beagán agus an chóirná an mórán agus an éagóir.

9. Beartaíonn duine a chúrsa ina chroíach sé an Tiarna a threoraíonn a chéimeanna.

10. Tagann oracail ó bhéal an rí,ní dhéanann sé dearmad nuair a fhógraíonn a bhreith.

11. Is leis an Tiarna an mheá agus na scálaí cothroma;is é a rinne na meáchana uile sa mhála.

12. Is gráin le ríthe an t‑olc a dhéanamh,mar is í an fhíréantacht is bonn faoin ríchathaoir.

13. Bíonn fáilte ag an rí roimh bheola fíréanta;bíonn grá aige don té a labhraíonn go cóir.

14. Teachtaire báis fearg rí,ach déanfaidh an t‑eagnaí í a cheansú.

15. Bíonn an bheatha i ngile ghnúis an rí,agus is geall le scamaill bháistí an earraigh a ghnaoi.

16. Is fearr an eagna a aimsiú ná an t‑ór;tóg tuiscint mar rogha thar an airgead.

17. Casann ród an fhíréin i leataobh ón olc;an té a fhaireann cá bhfuil a thriall caomhnaíonn sé a bheo.

18. Gabhann uabhar roimh thubaiste;agus éirí in airde roimh threascairt.

19. Is fearr a bheith umhal ó chroí i measc na n‑ísealná an chreach a roinnt leis na huaibhrigh.

20. Beidh an rath ar an té a thugann aird ar an mbriathar;is méanar don té a mbíonn a mhuinín aige as an Tiarna.

21. Tugtar fear na críonnachta ar an té atá eagnaí croí;cuireann milse briathar le meallacacht ráite.

22. Is foinse beatha an ghaois don té a bhfuil sí ina sheilbhach is í an bhaois crá na n‑amadán.

23. Múineann croí an eagnaí gliceas dá bhéal,agus cuireann sé le meallacacht a bhriathar.

24. Is cuma nó cior mheala briathra séimhe;is milis iad le blaiseadh agus is sláintiúil iad don chorp.

25. Tá cosán ann a shamhlaíonn ceart do dhuine,ach níl de chríoch leis ach an bás.

26. Bíonn goile an tsaothraí ag saothar dó,agus a chraos ocrach á ghriogadh.

27. Beartaíonn an t‑alfraits olc,agus is cuma nó tine loiscneach briathra a bhéil.

28. Síolann an cealgaire aighneas,agus deighleann an béadánaí dlúthchairde óna chéile.

29. Cuireann an foréigneach a chomharsa ar seachrán,agus meallann é ar bhóthar nach fónta.

30. Tá urchóid á taibhreamh d'fhear sméidte na súl,agus tá an t‑olc déanta ag an té a chuireann grabhas air féin.

31. Coróin ghlóire é an ceann liathagus beatha fhíréanta a thuilleann í.

32. Is fearr an duine stuama ná an gaiscíoch tréan;agus an té atá ina mháistir air féin ná an té a dhéanann cathair a ghabháil.

33. Ar an ucht a chaitear na cranna,ach ón Tiarna a thagann an réiteach.