Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Seanfhocal 13 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

1. Tugann an mac eagnaí [grá] do smacht a athar;ach ní éisteann fear na fonóide le ceartú.

2. Caitheann an fear maith bia fónta, toradh briathra a bhéil;ach is ar an bhforéigean a chothaítear goile na bhfeallairí.

3. An té a chuireann faire ar a bhéal, cosnaíonn sé a bheo,ach an té a bhíonn béalscaoilteach, bíonn thiar air.

4. Bíonn an leisceoir ag tnúthán, ach ní bhíonn dada ina chomhair;ach bíonn an saothrach sáitheach.

5. Is fuath leis an bhfíréan an bhréag,ach bíonn an t‑urchóideach ag cúlchaint agus ag tarcaisniú.

6. Cosnaíonn an tsuáilce an fear dea-bheatha;milleann an urchóid an peacach.

7. Ligeann fear gan mhaoin air a bheith saibhir,agus ligeann fear eile lena lán maoine air a bheith dealbh.

8. Fuasclaíonn a mhaoin an saibhir,ach níl [sás a ghill] ag an daibhir.

9. [Lonraíonn] lóchrann an fhíréin,ach tagann múchadh ar lampa an urchóidigh.

10. Leanann aighneas stuacacht na n‑éaganta;ach is ag lucht leanta na comhairle atá an eagna.

11. Teipfidh an saibhreas éanuaire;ach beidh maoin ag an té a chnuasaíonn beagán ar bheagán.

12. Goilleann an dóchas a théann i bhfad ar an gcroí;ach an mhian a shásaítear, déanann crann na beatha di.

13. An té ar beag air an briathar, millfidh sé é féin;ach beidh luach a shaothair ag fear comhlíonta na n‑aitheanta.

14. Foinse beatha is ea teagasc an tsaoi,lena seachnaítear gaistí an bháis.

15. Tugtar gean don léirthuiscint,ach is guaisiúil í slí na bhfeallairí.

16. Ní dhéanann an duine críonna beart gan eolas,ach déanann an t‑amadán a bhaois a fhógairt os ard.

17. Tugann drochtheachtaire an tubaiste ar dhaoine,ach tugann teachtaire dílis íocshláinte.

18. Bochtaine agus tarcaisne atá i ndán don té a chuireann suas don smacht,ach onóir don té a ghlacann le ceartú.

19. Is milis leis an anam an mhian a chomhlíontar;ach is fuath le hamadáin droim a thabhairt leis an urchóid.

20. An té a mbíonn caidreamh aige ar dhaoine eagnaí, éiríonn sé féin eagnaí;bíodh amadáin mar chairde aige, agus beidh sé thíos leis.

21. Bíonn an mí-ádh sa tóir ar an bpeacach,ach bíonn an rath mar luach saothair ag an bhfíréan.

22. Fágann an fear maith oidhreacht ag sliocht a shleachta;ach is ar mhaithe leis an bhfíréan a bhíonn maoin an pheacaigh á cnuasach.

23. Tagann bia go flúirseach ó ithir an bhoicht,ach scuabann an éagóir ar shiúl é.

24. An té a choigleann an tslat, fuathaíonn a mhac;an té a bhíonn fial ag ceartú, bíonn grá aige dó.

25. Caitheann an fíréan a sháith,ach bíonn goile an urchóidigh follamh.