Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Seanfhocal 20 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

1. Tá an fíon gan stuaim, agus is trodaire é an braon crua;níl aon chiall ag an té a mheallann sé.

2. Is geall le glam leoin fearg rí,agus an té a ghriogann chun cuthaigh é, milleann sé a bheatha féin.

3. Is onóir do dhuine aighneas a sheachaint,ach beidh gach amadán ag achrann.

4. Tá an fómhar thart, ach níl aon treabhadh déanta ag an leisceoir;beidh súil in airde aige in am an bhainte, ach ní beidh dada ann dó.

5. Is cuma nó uisce domhain a mbíonn ar aigne ag duine ina chroí istigh;níl ag an duine tuisceanach ach é a tharraingt amach.

6. Is iomaí duine a deir go bhfuil sé féin dílis,ach cé a aimseoidh fear inmhuiníne?

7. An fíréan a bhfuil a bhealaí gan cháim,is méanar dá chlann ina dhiaidh.

8. An rí a shuíonn ina shuí breithimh,scagann sé gach olc lena shúile.

9. Cé ar féidir leis a rá: “Ghlan mé mo chroí,táim saor ó mo pheaca?”

10. Meáchan anseo, a mhalairt ansiúd; tomhas anseo tomhas eile thall;is gráin leis an Tiarna iadsan araon.

11. Taispeánann an leanbh dúinn fiú agus é ag súgradh,an olc nó an maith a bheidh a bhearta.

12. An tsúil a fheiceann agus an chluas a chluineann,is é an Tiarna a rinne iad araon.

13. Ná bí ceanúil ar an gcodladh, nó beidh an bhochtaine agat mar chéile;bíodh do shúile ar leathadh agus beidh flúirse bia agat.

14. “Níl aon mhaith ann, níl sin,” a deir an ceannaíach imíonn sé leis agus é ag maíomh as féin.

15. Tá an t‑ór ann, agus raidhse cloch lómhar,ach is iad beola an eolais an tseoid róluachmhar.

16. Tóg brat duine nuair a théann sé i mbannaí le strainséir;bíodh sé féin mar gheall agat nuair a théann sé in urrús le coimhthígh.

17. Faigheann duine blas milis ar an mbia a fuarthas trí chalaois,ach is geall le grean ina bhéal é ina dhiaidh sin.

18. Meáigh do bhearta i gcomhairle le daoine eile;agus fear cath le treoir chiallmhar.

19. Déanann an cardálaí rúin a nochtadh;ná bíodh caidreamh agat dá bhrí sin le fear na baothchainte.

20. Má chuireann duine mallacht ar athair nó ar mháthair,múchfar a lóchrann faoi dhorchadas dubh.

21. An oidhreacht a fuarthas de gheit ar dtús,ní bheidh beannacht uirthi faoi dheireadh.

22. Ná habair: “Déanfaidh mé an t‑olc a chúiteamh”;ach bíodh do dhóchas as an Tiarna agus tiocfaidh sé i gcabhair ort.

23. Is fuath leis an Tiarna malairtí meáchan;ní maith iad na meánna fealltacha.

24. Treoraíonn an Tiarna céimeanna an duine;conas más ea is féidir dó a bhealach a thuiscint?

25. Is gaiste roimh dhuine a rá de phreib: “Tá sé tíolactha,”agus gan machnamh a dhéanamh ach tar éis a mhóide.

26. Déanann an rí cliste na hurchóidigh a cháitheadh,agus tiomáineann an roth tharstu.

27. Sé spiorad an duine lampa an Tiarna,ag spiúnadh doimhneas a chroí.

28. Déanann cinéaltas is dílse an rí a chosaint,agus is í an fhíréantacht teannta a ríchathaoireach.

29. A neart féin glóir na n‑ógánach,ach an ceann liath maise na seanóirí.

30. Is maith an leigheas ar an olc buillí créachtaithe;agus glanann buillí an t‑ionathar.