Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Seanfhocal 14 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

1. Tógann an [eagna] teach di féin,ach déanann an bhaois é scartáil lena lámha féin.

2. An té a shiúlann ar chosán na fíréantachta, bíonn eagla an Tiarna air;ach an té ar claon iad a bhealaí, is beag é a mheas air.

3. Bíonn slat an uabhair i mbéal an amadáin,ach is díon iad a bheola don duine críonna.

4. Gan damh gan farae;le neart daimh tagann fómhar fial.

5. Ní insíonn finné fírinneach bréag;ach tagann éitheach ón bhfinné bréagach le gach anáil.

6. Bíonn sé fánach ag an scigire a bheith ag tóraíocht na heagna;tagann eolas go bog ar fhear na tuisceana.

7. Seachain comhluadar an amadáin,ach cloígh le beola críonna.

8. Sé is eagna leis an gcríonna, faire a choimeád ar a bhearta;cuireann baois na mbaoth daoine amú.

9. Déanann Dia fonóid faoi na hurchóidigh,ach bíonn a ghnaoi ar na fíréin.

10. Is eol don chroí a bhrón féin,agus ní bhíonn an strainséir páirteach ina lúcháir.

11. Scriosfar teach an urchóidigh,ach beidh áitreabh an fhíréin faoi bhláth.

12. Tá cosán ann a shamhlaíonn díreach do dhuineach níl de chríoch air ach slí an bháis.

13. Sa gháire féin bíonn cumha chroí,agus sé an dobrón is críoch don lúcháir.

14. Bíonn an croí gan stuaim sásta lena imeachtaí féin,agus an fear cóir le fómhar a bheart.

15. Géilleann an duine saonta do gach scéal,ach ní thugann an duine críonna léim an daill.

16. Bíonn fear na céille gaoismhearach bíonn an t‑amadán gan smacht gan aire.

17. Déanann an duine teasaí bearta baotha,ach bíonn foighne ag fear na tuisceana.

18. Bíonn seilbh ag na hamadáin ar an mbaois,ach bíonn eolas mar choróin ag lucht na gaoise.

19. Cromann an t‑olc roimh an mhaith,agus déanann an t‑urchóideach amhlaidh ag geataí na bhfíréan.

20. Is fuath fiú lena chomharsa féin an bochtán;ach bíonn fuílleach cairde ag an saibhir.

21. Peacach an té ar beag leis a chomharsa;ach is méanar don té ar trua leis an bochtán.

22. Nach bhfuil breall ar lucht na claonbheartaíochta?Bíonn cneastacht agus dílse i ndán do lucht na scéimeanna córa.

23. Bíonn toradh ar gach saothar;níl de bharr cainte gan éifeacht ach an ghannchúis.

24. Coróin na ngaoismhear a ngaois,an bhaois a bhíonn mar chraobh ag na baotha.

25. Sábhálann finné fírinneach daoine ón mbás;is fealltóir an bréagaire.

26. Ábhar teann muiníne ag duine is ea eagla an Tiarna;beidh sé mar thearmann ag a chlann.

27. Foinse beatha is ea eagla an Tiarna,lena seachnaíonn duine gaistí an bháis.

28. Mathshlua daoine is glóir ag rí;bíonn flaith faon nuair a bhíonn sé gan daoine.

29. Is mór é tuiscint an té atá mall chun feirge;is [measa ná baoth] an fear lasánta.

30. Cuireann an croí socair anam san fheoil,ach creimeann an fhearg na cnámha.

31. Is masla dá chruthaitheoir luí ar an mbochtán;ach an té a bhíonn cineálta leis an mbocht, tugann sé onóir dó.

32. Scriosann a urchóid féin an coirpeach;ach faigheann an fíréan foscadh óna dhea-iompar.

33. Lonnaíonn an eagna i gcroí fhear na tuisceanaach [níl fiú aithne uirthi] i gcroí lucht na baoise.

34. Déanann an tsuáilce cine a mhóradh,ach is tarcaisne ar aon náisiún an peaca.

35. Bíonn gnaoi an rí ar an seirbhíseach cliste,ach bíonn a fhearg ar an té a dhéanann gníomh náireach.