Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Seanfhocal 1 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Teideal agus Cuspóir an Leabhair

1. Seanfhocail Sholaimh mac Dháiví rí Iosrael:

2. Le go mba eol céard iad an eagna agus an teagasc;le go dtuigfí briathra ciallmhara;

3. Le go bhfaighfí oiliúint in iompar críonna,san fhíréantacht, sa chóir, agus sa cheart.

4. Le críonnacht a thabhairt don saonta,agus eolas agus tuiscint don óg;

5. Le ciall an tseanfhocail agus na solaoide a cheapadh,briathra na saoithe agus a nathanna -

6. Éisteadh an t‑eagnaí freisin agus beidh breis eolais aige,agus beidh cumas dea-chomhairle ag an bhfear tuisceanach.

7. Tús na heagna eagla Dé;is beag ar na hamadáin an eagna agus an teagasc.

Moladh na hEagna

Comhairle ón Saoi

8. Éist, a mhic, le teagasc d'atharagus ná séan oiliúint do mháthar.

9. Beidh siadsan mar choróin ghrásta ar do cheannagus mar thorc ar do bhráid.

10. Má bhíonn peacaigh do do mhealladh, a mhic ó,ná géill dóibh.

11. Má deir siad: “Tar linn; téimis i luíochán le fonn fola;tugaimis fogha gan choinne faoi na neamhurchóidigh;

12. Déanaimis iad a shlogadh ina mbeatha mar a dhéanfadh Seól,iad a shlogadh hólasbólas mar iad siúd a théann sa chuithe.

13. Gheobhaimid maoin de gach sórt,agus líonfaimid ár dtithe le creach.

14. Fág do chuid roinne fúinne;ní bheidh againn go léir ach an t‑aon sparán.”

15. A mhic, ná gabh an bealach leo,agus ná leag do chos ar a gcosán.

16. (Óir tá siad ar cosa in airde chun an oilc,agus deifir orthu le fuil a dhoirteadh.)

17. Is fánach é an líon a leathadhagus an t‑éan ag faire.

18. Is ar a bhfuil féin a chuireann na fir seo luíochán;orthu féin a dhéanann siad eadarnaí.

19. Sin mar a bhíonn ag an muintir go léir a bhíonn ar thóir an tsaibhris le láimh láidir;sciobann an foréigean an t‑anam ón dream ar leo é.

Rabhadh ón Eagna

20. Glaonn an eagna os ard ar na sráideanna,agus cuireann a gáir suas i bhfaichí an mhargaidh;

21. Éann sí ar bharr na mballaí,agus labhraíonn ag geataí na cathrach:

22. “A dhaoine saonta, an fada eile a thabharfaidh sibhgean do bhur saontacht?An fada eile a bhainfidh scigirí taitneamh as a scigireachtagus a bheidh drochmheas ag amadáin ar an eolas?

23. Tugaigí aird ar mo rabhadh;déanfaidh mé smaointe mo chroí a roinnt libh,agus mo theachtaireacht a chur in bhur láthair.

24. De bhrí gur ghlaoigh mé oraibh agus gur dhiúltaigh sibh éisteacht,gur shín mé mo lámh agus nár thug aon duine aird orm;

25. De bhrí nár thóg sibh ceann d'aon chomhairle do mo chuid,agus gur dhiúltaigh sibh do gach rabhadh uaim,

26. Déanfaidh mise gáire faoi bhur gcruachásagus magadh fúibh nuair a thiocfaidh an tubaiste oraibh,

27. Nuair a bhuailfidh an tubaiste sibh dála stoirme,agus a thiocfaidh an mí-ádh agus an anachain sa mhullach oraibh.

28. Glaoifidh siad orm ansin, ach gan freagra a fháil;lorgóidh siad mé, ach gan fáil orm.

29. Óir bhí fuath acu don eolas,agus níorbh é eagla an Tiarna ba rogha leo.

30. Ní ghlacfaidís le comhairle uaim,agus bhí drochmheas acu ar gach rabhadh uaim.

31. Uime sin ní foláir dóibh torthaí a gcúrsaí féin a chaitheamh,agus masmas a chur orthu féin lena mbearta féin.

32. Óir maraíonn a dtuathail féin an mhuintir shaonta,agus scriostar na hamadáin trína sástacht féin.

33. An té a éisteann liomsa, mairfidh sé go sochma,beidh sé ar a shuaimhneas, gan eagla air roimh aon urchóid.”