Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Seanfhocal 25 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Dara Cnuasach Sholaimh

1. Seanfhocail le Solamh iad seo inár ndiaidh freisin agus is é Hiziciá, rí Iúdá, a bhreac cóip díobh.

2. Rún a cheilt glóir Dé,ach é a ransú go grinn glóir ríthe.

3. Fág gur ard iad na flaithis agus gur domhain é an talamh,níl dul ar chroí na ríthe a iniúchadh.

4. Scag an dríodar ón airgeadagus tiocfaidh sé amach glan.

5. Díbir na hurchóidigh ó láthair an ríagus beidh a ríchathaoir bunaithe ar an bhfíréantacht.

6. Ná bíodh mustar ort i láthair an rí,agus ná seas in áit na bhflatha,

7. Óir is fearr go ndéarfaí: “Gabh anseo aníos,”ná go ndéanfaí thú a ísliú i láthair an phrionsa.An rud a chonaic do shúile,

8. ná sceith é go róthobann sa chúirt.Óir céard a dhéanfaidh tú ar deireadhmá bhréagnaíonn do chomharsana thú?

9. Tagair do chúis le do chomharsa,ach ná sceith rún duine eile,

10. Le heagla go ndéanfaidh an té a chluinfeadh thú é a chasadh leat,agus go gcaillfeá do chlú go léir.

11. An focal i luí gaidhte,is cuma é nó úlla óir i leaba airgid.

12. Fáinne óir nó ornáid d'ór fíre,sin mar atá ceartú críonna i gcluais a éisteann.

13. Is cuma nó fionnuaire sneachta fómhairan teachtaire a bhíonn dílis do lucht a sheolta;cuireann sé misneach i gcroí a mháistir.

14. Scamaill is clocha, ach gan braon fearthainne,sin mar atá ag fear na ngealltanas mór gan comhlíonadh.

15. Is féidir breitheamh a bhogadh le foighne;briseann béal bán cnámh.

16. Má fhaigheann tú mil, ith do dhóthain di,ach ná déan craos nó déanfaidh tú í a aiseag.

17. Téigh go hannamh go teach do chomharsan,le heagla go n‑éireoidh sé bréan díot agus go dtiocfadh fuath aige duit.

18. Is cuma nó cleith nó claíomh nó ga géaran té a thugann fianaise bhréige in aghaidh a chomharsan.

19. Is cuma nó fiacail lofa nó cos leontafear gan dílseacht ar a mbeifí ag brath in am an ghátair;

20. bheadh sé chomh maith agat do bhrat a bhaint díot sa doineann.Is cuma nó fínéagra a chur i gcréachtamhráin a chasadh do chroí duairc.

21. Má tá ocras ar do namhaid, tabhair greim le n‑ithe dó;nó tart, tabhair braon le n‑ól dó.

22. Beidh sméaróidí tine á gcarnadh agat ar a cheann sa tslí sin,agus déanfaidh an Tiarna é a chúiteamh leat.

23. Tagann fearthainn ó bhroinn na gaoithe aduaidh,agus muc ar an malainn ó theanga an bhéadánaí.

24. Is fearr cur fút i gcúil sa lochta,ná bheith in aontíos le bean achrainn.

25. Is cuma nó uisce fuar i scornach thirim,dea-scéala ón gcoigríoch.

26. Is cuma nó tobar a suaitheadh nó foinse a truailleadh,an fíréan a chúbann roimh an urchóideach.

27. [Ní maith í póit mheala,ná géilleadh do bhladar.]

28. An fear gan smacht air féin,is cuma é nó cathair ar leathadh gan cóir chosanta.