hoofstukke

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Ou Testament

Nuwe Testament

Iyov 9 Die Pad van Waarheid tot die Lewe (PWL)

1. Toe het Iyov geantwoord en gesê:

2. “Waarlik, ek weet dat dit so is, maar hoe kan ’n mens onskuldig verklaar word voor God?

3. As hy met Hom sou twis, kan hy Hom nie een uit ’n duisend antwoord nie.

4. Hy is wys van verstand, wil en emosie en sterk van krag; wie het homself teen Hom verhard en vrede, voorspoed, vergenoegdheid en gesondheid gehad?

5. Hy wat berge verwyder en hulle omverwerp in Sy woede. Weet hulle dit nie?

6. Hy skud die aarde uit sy fondasies en sy inwoners bewe;

7. Hy beveel die son en dit kom nie op nie en verseël die sterre.Mat 14:25

8. Hy alleen strek die hemel uit en loop op die magtige golwe van die see.

9. Hy het die ‘Groot Beer’ gemaak, die ‘Pleiades (Sewe-ster)’, die Orion en die ‘Kamers van die Suide’.

10. Hy het groot dinge gedoen wat nie uitgevind kan word nie, ja en wonders sonder getal.

11. Let op, as Hy by my verby sou gaan, sal ek Hom nie sien nie en as Hy rondom my sou draai, sou ek Hom nie opmerk nie.

12. Let op, as Hy sou vernietig, wie kan Hom teëstaan? Wie kan vir Hom sê: ‘Wat maak U’?

13. God sal Sy woede nie wegdraai nie; die magtiges sal onder Hom verneder word.

14. Ek sal Hom ook antwoord en my woorde kies in Sy Teenwoordigheid.

15. As ek nie regverdig verklaar word nie, sal ek dit nie teëstaan nie, maar ek sal my Regter smeek om guns.

16. As ek sou roep en Hy antwoord my, sou ek nie glo dat Hy antwoord op my stem nie,

17. want Hy het my met ’n stormwind platgedruk en my wonde sonder oorsaak vermeerder.

18. Hy sal my nie toelaat om my asem te kry nie, maar vul my met bitterheid.

19. As dit ’n kwessie van krag is, let op, Hy is magtig; van oordeel, wie kan Hom aankla?

20. As ek myself regverdig, sal my eie mond my veroordeel; al sê ek ek is rein, Hy sou my ook pervers bewys.

21. Al is ek rein, tog sou ek nie my lewe ken nie; ek sou my lewe verag!

22. Dit is alles dieselfde; daarom sê ek: ‘Hy vernietig beide die regverdige en die bose.’

23. As Sy gésel skielik doodmaak, sal Hy lag vir die dwaasheid van die onskuldiges.

24. Die aarde is aan die mag van die bose oorgelewer en die gesigte van die regters is bedek; indien nie, wie kan hulle woede verdra?

25. Nou is my dae vinniger as ’n hardloper; hulle vlug weg, hulle sien niks goeds nie.

26. Hulle gaan verby soos die skepe van die vyand, soos ’n arend wat neerskiet op sy prooi.

27. Ek het my bitterheid vergeet; as my gedagtes en my denke my alleen sou los, dan sou ek rus vind.

28. Alhoewel ek rus, is ek bang vir elke smart, want ek weet dat U my nie onskuldig sal verklaar nie.

29. Let op, as ek tog skuldig verklaar word, waarom werk ek tevergeefs?Yir 2:22

30. Al was ek my met sneeu, my hande met seep,

31. tog gooi U my in die put en my eie klere is vir my afstootlik,

32. want God is nie ’n man soos ek sodat ek Hom mag antwoord en dat ons saam sou kom vir ’n regsaak nie.

33. Ag, as daar maar ’n regter tussen ons was wat ons albei sou stilmaak.

34. Laat Hy Sy lat van my af wegvat en laat Sy vrees my nie bang maak nie;

35. dan sal ek praat en nie bang wees vir Hom nie, want ek was nooit teen Hom nie.