hoofstukke

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Ou Testament

Nuwe Testament

Iyov 16 Die Pad van Waarheid tot die Lewe (PWL)

1. Toe het Iyov geantwoord en gesê:

2. “Ek het al baie sulke dinge gehoor; julle is almal bose vertroosters.

3. Moenie my gees bedroef met woorde nie; al praat julle, sal ek nie antwoord nie.

4. Ek kan ook praat soos julle; ek wens julle was in my plek, dan kon ek julle toets met woorde en my kop vir julle skud.

5. Ek sou julle met julle eie woorde toets en die woorde van my lippe sal julle nie spaar nie!

6. As ek praat, word my pyn nie versag nie en as ek vooruit kyk, wie kan my troos?

7. Nou het Hy my egter uitgeput en tog my hele getuienis bewaar.

8. U het my aangestel en ek het ’n getuie geword, maar my mislukking het teen my opgestaan en getuig in my gesig.

9. Dit het my verskeur en gebreek in sy woede; vir my gekners op sy tande; my vyand maak sy oë skerp vir my.

10. Hulle het my met oop monde in verwyt aangegaap; my op my wange geslaan; hulle is gevul met woede teen my.

11. God het my oorgelewer aan die perverse mense en my in die hande van die bose gegee.

12. Ek was rustig en hy het my neergeslaan en my ook aan die nek gegryp en my aan stukke geskud en my opgestel as sy teiken.

13. Sy pyle is rondom my; hy skiet na my niere en spaar my nie; hy gooi my gal uit op die grond.

14. Hy breek my opening na opening, hy loop my storm soos ’n magtige.

15. Ek het ’n roukleed oor my vel gegooi en my kop met stof bedek.

16. My gesig is moeg van huil en op my ooglede is die skaduwee van die dood,

17. maar nie vir enige oortreding van my hande nie; ook my gebed is rein.

18. O aarde, moenie my bloed bedek nie en laat my uitroep geen plek hê nie.

19. Ook nou, let op, my Getuie is in die hemel en Hy wat saam met my getuig, is in die hoë plekke.

20. My vriende en my naaste, my oë stroom trane uit voor God.

21. O, dat iemand kan pleit vir ’n man by God soos ’n mens vir sy naaste pleit,

22. want die getal van ’n man se jare sal tot ’n einde kom; dan sal hy gaan op die pad vanwaar hy nie sal terugkeer nie.