Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Testament Newydd

Y Salmau 50 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Salm. I Asaff.

1. Duw y duwiau, yr ARGLWYDD, a lefarodd;galwodd y ddaearo godiad haul hyd ei fachlud.

2. O Seion, berffaith ei phrydferthwch,y llewyrcha Duw.

3. Fe ddaw ein Duw, ac ni fydd ddistaw;bydd tân yn ysu o'i flaen,a thymestl fawr o'i gwmpas.

4. Y mae'n galw ar y nefoedd uchod,ac ar y ddaear, er mwyn barnu ei bobl:

5. “Casglwch ataf fy ffyddloniaid,a wnaeth gyfamod â mi trwy aberth.”

6. Bydd y nefoedd yn cyhoeddi ei gyfiawnder,oherwydd Duw ei hun sydd farnwr.Sela

7. “Gwrandewch, fy mhobl, a llefaraf;dygaf dystiolaeth yn dy erbyn, O Israel;myfi yw Duw, dy Dduw di.

8. Ni cheryddaf di am dy aberthau,oherwydd y mae dy boethoffrymau'n wastad ger fy mron.

9. Ni chymeraf fustach o'th dŷ,na bychod geifr o'th gorlannau;

10. oherwydd eiddof fi holl fwystfilod y goedwig,a'r gwartheg ar fil o fryniau.

11. Yr wyf yn adnabod holl adar yr awyr,ac eiddof fi holl greaduriaid y maes.

12. Pe bawn yn newynu, ni ddywedwn wrthyt ti,oherwydd eiddof fi'r byd a'r hyn sydd ynddo.

13. A fwytâf fi gig eich teirw,neu yfed gwaed eich bychod geifr?

14. Rhowch i Dduw offrymau diolch,a thalwch eich addunedau i'r Goruchaf.

15. Os gelwi arnaf yn nydd cyfyngderfe'th waredaf, a byddi'n fy anrhydeddu.”

16. Ond wrth y drygionus fe ddywed Duw,“Pa hawl sydd gennyt i adrodd fy neddfau,ac i gymryd fy nghyfamod ar dy wefusau?

17. Yr wyt yn casáu disgyblaethac yn bwrw fy ngeiriau o'th ôl.

18. Os gweli leidr, fe ei i'w ganlyn,a bwrw dy goel gyda godinebwyr.

19. Y mae dy enau'n ymollwng i ddrygioni,a'th dafod yn nyddu twyll.

20. Yr wyt yn parhau i dystio yn erbyn dy frawd,ac yn enllibio mab dy fam.

21. Gwnaethost y pethau hyn, bûm innau ddistaw;tybiaist dithau fy mod fel ti dy hun,ond ceryddaf di, a dwyn achos yn dy erbyn.

22. “Ystyriwch hyn, chwi sy'n anghofio Duw,rhag imi eich darnio heb neb i arbed.

23. Y sawl sy'n cyflwyno offrymau diolch sy'n fy anrhydeddu,ac i'r sawl sy'n dilyn fy ffordd y dangosaf iachawdwriaeth Duw.”