Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Testament Newydd

Y Salmau 26 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

I Ddafydd.

1. Barna fi, O ARGLWYDD, oherwydd rhodiais yn gywirac ymddiried yn yr ARGLWYDD heb ballu.

2. Chwilia fi, ARGLWYDD, a phrofa fi,rho brawf ar fy nghalon a'm meddwl.

3. Oherwydd y mae dy ffyddlondeb o flaen fy llygaid,ac yr wyf yn rhodio yn dy wirionedd.

4. Ni fûm yn eistedd gyda rhai diwerth,nac yn cyfeillachu gyda rhagrithwyr.

5. Yr wyf yn casáu cwmni'r rhai drwg,ac nid wyf yn eistedd gyda'r drygionus.

6. Golchaf fy nwylo am fy mod yn ddieuog,ac amgylchaf dy allor, O ARGLWYDD,

7. a chanu'n uchel mewn diolchgarwchac adrodd dy holl ryfeddodau.

8. O ARGLWYDD, yr wyf yn caru'r tŷ lle'r wyt yn trigo,y man lle mae dy ogoniant yn aros.

9. Paid â'm rhoi gyda phechaduriaid,na'm bywyd gyda rhai gwaedlyd,

10. rhai sydd â chamwri ar eu dwyloa'u deheulaw'n llawn o lwgrwobrwyon.

11. Ond amdanaf fi, yr wyf yn rhodio'n gywir;gwareda fi a bydd drugarog wrthyf.

12. Y mae fy nhraed yn gadarn mewn uniondeb;bendithiaf yr ARGLWYDD yn y gynulleidfa.