Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Testament Newydd

Y Salmau 55 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

I'r Cyfarwyddwr: gydag offerynnau llinynnol. Mascîl. I Ddafydd.

1. Gwrando, O Dduw, ar fy ngweddi;paid ag ymguddio rhag fy neisyfiad.

2. Gwrando arnaf ac ateb fi;yr wyf wedi fy llethu gan fy nghwyn.

3. Yr wyf bron â drysu gan sŵn y gelyn,gan grochlefain y drygionus;oherwydd pentyrrant ddrygioni arnaf,ac ymosod arnaf yn eu llid.

4. Y mae fy nghalon mewn gwewyr,a daeth ofn angau ar fy ngwarthaf.

5. Daeth arnaf ofn ac arswyd,ac fe'm meddiannwyd gan ddychryn.

6. A dywedais, “O na fyddai gennyf adenydd colomen,imi gael ehedeg ymaith a gorffwyso!

7. Yna byddwn yn crwydro ymhellac yn aros yn yr anialwch;Sela

8. “brysiwn i gael cysgodrhag y gwynt stormus a'r dymestl.”

9. O Dduw, cymysga a rhanna'u hiaith,oherwydd gwelais drais a chynnen yn y ddinas;

10. ddydd a nos y maent yn ei hamgylchu ar y muriau,ac y mae drygioni a thrybini o'i mewn,

11. dinistr yn ei chanol;ac nid yw twyll a gorthrwmyn ymadael o'i marchnadfa.

12. “Ond nid gelyn a'm gwawdiodd—gallwn oddef hynny;nid un o'm caseion a'm bychanodd—gallwn guddio rhag hwnnw;

13. ond ti, fy nghydradd,fy nghydymaith, fy nghydnabod—

14. buom mewn cyfeillach felys â'n gilyddwrth gerdded gyda'r dyrfa yn nhŷ Dduw.

15. “Doed marwolaeth arnynt;bydded iddynt fynd yn fyw i Sheol,am fod drygioni'n cartrefu yn eu mysg.

16. Ond gwaeddaf fi ar Dduw,a bydd yr ARGLWYDD yn fy achub.

17. Hwyr a bore a chanol dyddfe gwynaf a griddfan,a chlyw ef fy llais.

18. Gwareda fy mywyd yn ddiogelo'r rhyfel yr wyf ynddo,oherwydd y mae llawer i'm herbyn.

19. Gwrendy Duw a'u darostwng—y mae ef wedi ei orseddu erioed—Sela“am na fynnant newid nac ofni Duw.

20. “Estynnodd fy nghydymaith ei law yn erbyn ei gyfeillion,torrodd ei gyfamod.

21. Yr oedd ei leferydd yn esmwythach na menyn,ond yr oedd rhyfel yn ei galon;yr oedd ei eiriau'n llyfnach nag olew,ond yr oeddent yn gleddyfau noeth.

22. “Bwrw dy faich ar yr ARGLWYDD,ac fe'th gynnal di;ni ad i'r cyfiawn gael ei ysgwyd byth.

23. Ti, O Dduw, a'u bwria i'r pwll isaf—rhai gwaedlyd a thwyllodrus—ni chânt fyw hanner eu dyddiau.Ond ymddiriedaf fi ynot ti.”