Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Hen Destament

Testament Newydd

Y Salmau 37 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

I Ddafydd.

1. Na fydd yn ddig wrth y rhai drygionus,na chenfigennu wrth y rhai sy'n gwneud drwg.

2. Oherwydd fe wywant yn sydyn fel glaswellt,a chrino fel glesni gwanwyn.

3. Ymddiried yn yr ARGLWYDD a gwna ddaioni,iti gael byw yn y wlad mewn cymdeithas ddiogel.

4. Ymhyfryda yn yr ARGLWYDD,a rhydd iti ddeisyfiad dy galon.

5. Rho dy ffyrdd i'r ARGLWYDD;ymddiried ynddo, ac fe weithreda.

6. Fe wna i'th gywirdeb ddisgleirio fel goleunia'th uniondeb fel haul canol dydd.

7. Disgwyl yn dawel am yr ARGLWYDD,aros yn amyneddgar amdano;paid â bod yn ddig wrth yr un sy'n llwyddo,y gŵr sy'n gwneud cynllwynion.

8. Paid â digio; rho'r gorau i lid;paid â bod yn ddig, ni ddaw ond drwg o hynny.

9. Oherwydd dinistrir y rhai drwg,ond bydd y rhai sy'n gobeithio yn yr ARGLWYDD yn etifeddu'r tir.

10. Ymhen ychydig eto, ni fydd y drygionus;er iti edrych yn ddyfal am ei le, ni fydd ar gael.

11. Ond bydd y gostyngedig yn meddiannu'r tirac yn mwynhau heddwch llawn.

12. Y mae'r drygionus yn cynllwyn yn erbyn y cyfiawn,ac yn ysgyrnygu ei ddannedd arno;

13. ond y mae'r Arglwydd yn chwerthin am ei ben,oherwydd gŵyr fod ei amser yn dyfod.

14. Y mae'r drygionus yn chwifio cleddyfac yn plygu eu bwa,i ddarostwng y tlawd a'r anghenus,ac i ladd yr union ei gerddediad;

15. ond fe drywana eu cleddyf i'w calon eu hunain,a thorrir eu bwâu.

16. Gwell yw'r ychydig sydd gan y cyfiawnna chyfoeth mawr y drygionus;

17. oherwydd torrir nerth y drygionus,ond bydd yr ARGLWYDD yn cynnal y cyfiawn.

18. Y mae'r ARGLWYDD yn gwylio dros ddyddiau'r difeius,ac fe bery eu hetifeddiaeth am byth.

19. Ni ddaw cywilydd arnynt mewn cyfnod drwg,a bydd ganddynt ddigon mewn dyddiau o newyn.

20. Oherwydd fe dderfydd am y drygionus;bydd gelynion yr ARGLWYDD fel cynnud mewn tân,pob un ohonynt yn diflannu mewn mwg.

21. Y mae'r drygionus yn benthyca heb dalu'n ôl,ond y cyfiawn yn rhoddwr trugarog.

22. Bydd y rhai a fendithiwyd gan yr ARGLWYDD yn etifeddu'r tir,ond fe dorrir ymaith y rhai a felltithiwyd ganddo.

23. Yr ARGLWYDD sy'n cyfeirio camau'r difeius,y mae'n ei gynnal ac yn ymhyfrydu yn ei gerddediad;

24. er iddo syrthio, nis bwrir i'r llawr,oherwydd y mae'r ARGLWYDD yn ei gynnal â'i law.

25. Bûm ifanc, ac yn awr yr wyf yn hen,ond ni welais y cyfiawn wedi ei adael,na'i blant yn cardota am fara;

26. y mae bob amser yn drugarog ac yn rhoi benthyg,a'i blant yn fendith.

27. Tro oddi wrth ddrwg a gwna dda,a chei gartref diogel am byth,

28. oherwydd y mae'r ARGLWYDD yn caru barn,ac nid yw'n gadael ei ffyddloniaid;ond difethir yr anghyfiawn am byth,a thorrir ymaith blant y drygionus.

29. Y mae'r cyfiawn yn etifeddu'r tir,ac yn cartrefu ynddo am byth.

30. Y mae genau'r cyfiawn yn llefaru doethineb,a'i dafod yn mynegi barn;

31. y mae cyfraith ei Dduw yn ei galon,ac nid yw ei gamau'n methu.

32. Y mae'r drygionus yn gwylio'r cyfiawnac yn ceisio cyfle i'w ladd;

33. ond nid yw'r ARGLWYDD yn ei adael yn ei law,nac yn caniatáu ei gondemnio pan fernir ef.

34. Disgwyl wrth yr ARGLWYDD a glŷn wrth ei ffordd,ac fe'th ddyrchafa i etifeddu'r tir,a chei weld y drygionus yn cael eu torri ymaith.

35. Gwelais y drygionus yn ddidostur,yn taflu fel blaguryn iraidd;

36. ond pan euthum heibio, nid oedd dim ohono;er imi chwilio amdano, nid oedd i'w gael.

37. Sylwa ar y difeius, ac edrych ar yr uniawn;oherwydd y mae disgynyddion gan yr heddychlon.

38. Difethir y gwrthryfelwyr i gyd,a dinistrir disgynyddion y drygionus.

39. Ond daw gwaredigaeth y cyfiawn oddi wrth yr ARGLWYDD;ef yw eu hamddiffyn yn amser adfyd.

40. Bydd yr ARGLWYDD yn eu cynorthwyo ac yn eu harbed;bydd yn eu harbed rhag y drygionus ac yn eu hachub,am iddynt lochesu ynddo.