Peatükis.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Uus Testament

Vana Testament

Luuka Evangeelium 9 Eesti Piibel (EEP)

1. Aga Ta kutsus kokku need kaksteistkümmend ja andis neile väe ja meelevalla k

2. ja läkitas nad välja kuulutama Jumala Riiki ja tegema haigeid terveks,

3. ja ütles neile: „Ärge v

4. Ja kuhu majasse te iganes sisse lähete, sinna jääge ja sealt minge teele.

5. Ja kes iganes teid vastu ei v

6. Nii nad läksid teele ja käisid mööda külasid, kuulutades Evangeeliumi ja tehes haigeid terveks igal pool.

7. Aga nelivürst Heroodes sai kuulda k

8. aga teised: „Eelija on ilmunud!” aga m

9. Ent Heroodes ütles: „Johannese pea ma lasksin maha raiuda; kes on siis See, Kellest ma kuulen niisuguseid asju?” Ja ta püüdis Teda näha saada.

10. Ja kui Apostlid tagasi tulid, jutustasid nad Temale, mis nad olid teinud. Ja Ta v

11. Aga kui rahvahulgad seda teada said, läksid nad Temale järele. Ja Ta v

12. Siis päev hakkas veerema. Ja need kaksteistkümmend tulid Ta juure ja ütlesid Talle: „Lase rahvas minema, et nad läheksid ümberkaudseisse küladesse ja asulaisse puhkama ja otsima rooga; sest me oleme siin tühjas paigas!”

13. Aga Ta ütles neile: „Andke teie neile süüa!” Nemad vastasid: „Meil pole rohkem kui viis leiba ja kaks kala, v

14. Ent neid oli ligi viis tuhat meest. Siis Ta ütles Oma jüngritele: „Seadke nad maha istuma salkadesse viiekümne kaupa!”

15. Ja nad tegid n

16. Ent Ta v

17. Ja k

18. Ja sündis, kui Ta üksipäini oli palvetamas, et Ta jüngrid olid ühes Temaga. Ja Ta küsis neilt: „Keda rahvas ütleb Mind olevat?”

19. Aga nemad vastasid ning ütlesid: „Ristija Johannese, aga m

20. Siis Ta ütles neile: „Ent teie, keda teie ütlete Mind olevat?” Peetrus vastas ning ütles: „Jumala Kristuse!”

21. Ja Ta ähvardas neid kangesti ning keelas neid sellest ühelegi rääkimast,

22. üteldes: „Inimese Poeg peab palju kannatama ja k

23. Aga Ta ütles k

24. Sest kes iganes oma hinge tahab päästa, see kaotab selle, aga kes iganes oma hinge kaotab Minu pärast, see päästab selle!

25. Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta kogu maailma kasuks saaks, aga kaotaks iseenese v

26. Sest kes Minu ja Mu s

27. Aga Ma ütlen teile t

28. Ent arvata kaheksa päeva pärast neid k

29. Ja kui Ta palvetas, muutus Tema näoilme teissuguseks ja Tema riietus läks valgeks ja hiilgavaks.

30. Ja vaata, kaks meest k

31. Nemad olid ilmunud auhiilguses ja k

32. Aga Peetrus ja ta kaaslased olid suikunud raskesse unne; ent üles ärgates nad nägid Tema auhiilgust ja neid kaht meest seisvat Tema juures.

33. Kui siis need Temast olid lahkumas, ütles Peetrus Jeesusele: „

34. Aga kui ta seda rääkis, tekkis pilv ja varjas nad; ja nemad kartsid pilve sisse j

35. Ja hääl kostis pilvest ning ütles: „See on Minu Äravalitud Poeg, Teda kuulake!”

36. Ja kui see hääl oli kostnud, leiti Jeesus üksi olevat. Ja nad olid vait ega kuulutanud neil päevil kellelegi midagi sellest, mida nad olid näinud.

37. Järgmisel päeval, kui nad mäelt alla läksid, tuli palju rahvast Temale vastu.

38. Ja vaata, üks mees rahvahulga seast kisendas ning ütles: „

39. Ja vaata, vaim haarab teda, ja ta karjatab äkki, ja vaim raputab teda, n

40. Ja mina palusin Sinu jüngreid, et nad ajaksid ta välja, ja nad ei suutnud!”

41. Aga Jeesus vastas ning ütles: „Oh sa uskmatu ja pöörane t

42. Kui ta alles oli tulemas, kiskus teda kuri vaim ja raputas teda. Aga Jeesus s

43. Ent k

44. „Pange teie oma k

45. Ent nemad ei m

46. Aga nende seas t

47. Jeesus, teades nende südame m

48. ning ütles neile: „Kes iganes selle lapsukese v

49. Siis Johannes hakkas rääkima ning ütles: „

50. Jeesus ütles talle: „Ärge keelake, sest kes ei ole meie vastu, see on meie poolt!”

51. Aga sündis, kui Tema ülesv

52. ja Ta läkitas käskjalad Enese eele. Ja need läksid ja tulid ühte samaarlaste külla, valmistama Temale öömaja.

53. Ent need ei v

54. Kui Ta jüngrid Jakoobus ja Johannes seda nägid, ütlesid nad: „Issand, kas tahad, et me käsime tulla tule taevast maha ja nad hävitada?”

55. Aga ta pöördus ümber ja s

56. Ja nad läksid teise alevisse.

57. Ja kui nad olid sinna minemas, ütles teel keegi Temale: „Issand, ma tahan Sind järgida, kuhu Sa iganes lähed!”

58. Jeesus ütles talle: „Rebastel on augud ja taeva lindudel on pesad, aga Inimese Pojal ei ole aset, kuhu Ta Oma pea paneks!”

59. Kellelegi teisele Ta ütles: „Järgi mind!” Ent see ütles: „Issand, luba mind enne minna ja oma isa maha matta!”

60. Aga Ta ütles temale: „Lase surnuid oma surnud matta, sina aga mine ja kuuluta Jumala Riiki!”

61. Ja veel üks teine ütles: „Issand, ma tahan Sind järgida! Aga luba mind enne jätta jumalaga oma kodakondsed!”

62. Aga Jeesus ütles temale: „┼¬kski, kes paneb oma käe adra külge ja vaatab tagasi, ei k