Peatükis.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Uus Testament

Vana Testament

Luuka Evangeelium 19 Eesti Piibel (EEP)

1. Ja tema tuli Jeeriko linna ja läks sealt läbi.

2. Ja vaata, seal oli mees, Sakkeus nimi, ja see oli tölnerite ülem ja oli rikas.

3. Ja ta püüdis näha saada Jeesust, kes Ta on, aga ei saanud rahva pärast, sest ta oli väikese kasvuga.

4. Ja ta jooksis ettepoole ja ronis metsviigipuu otsa, et Teda näha; sest Jeesus pidi sealtkaudu minema.

5. Kui nüüd Jeesus sinna paika j

6. Ja ta tuli usinasti maha ja v

7. Seda nähes nurisesid k

8. Aga Sakkeus astus Issanda ette ning ütles: „Vaata, Issand, poole oma varandusest ma annan vaestele; ja kui ma kellelegi olen ülekohut teinud, annan ma neljakordselt tagasi!”

9. Siis Jeesus ütles temale: „Täna on sellele kojale

10. sest Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma, mis on kadunud!”

11. Aga kui nad seda kuulsid, ütles Ta sinna juure veel tähendamiss

12. Sellepärast Ta ütles: „┼¬ks suursugune inimene läks teele kaugele maale, et omandada kuningriik ja tulla tagasi.

13. Aga ta kutsus oma kümme sulast ja andis neile kümme naela raha ning ütles neile: Kaubelge seni, kuni ma tagasi tulen.

14. Aga tema kodanikud vihkasid teda ja läkitasid käskjalad temale järele ja lasksid ütelda: Me ei taha, et ta on kuningaks meie üle!

15. Ja sündis, kui tema tuli tagasi ja oli omandanud selle riigi, et ta käskis kutsuda enese juure need sulased, kelledele ta raha oli annud, et teada saada, missugust kasu igaüks kaubeldes oli saavutanud.

16. Siis tuli sinna esimene ja ütles: Isand, sinu nael raha on tootnud kümme naela!

17. Tema ütles talle: See on hea, sa hea sulane! Et sa k

18. Ja teine tuli ja ütles: Isand, sinu nael on tootnud viis naela!

19. Aga ta ütles sellelegi: Ja sina valitse viie linna üle!

20. Veelgi tuli teine ja ütles: Isand, vaata, siin on su nael, mida ma olen hoidnud higirätikus;

21. sest ma kartsin sind, et sa oled vali inimene; sa v

23. miks sa siis ei annud mu raha panka? Küll ma tulles oleksin selle tagasi n

24. Ja ta ütles juuresseisjaile: V

25. Ja nad ütlesid talle: Isand, temal on kümme naela!

26. Ma ütlen teile: Kellel on, sellele antakse, aga kellel ei ole, sellelt v

27. Aga need mu vaenlased, kes ei tahtnud mind kuningaks, tooge tänna ja tapke nad ära minu ees!”

28. Ja kui ta seda oli rääkinud, läks ta edasi Jeruusalema poole.

29. Ja sündis, kui Ta Betfage ja Betaania ligi j

30. ning ütles: „Minge vastasolevasse alevisse, ja kui te sinna j

31. Ja kui keegi teilt küsib: Miks te ta lahti päästate? siis ütelge nii: Issandal on teda tarvis!”

32. Aga need, kes olid läkitatud, läksid ja leidsid k

34. Nemad vastasid: „Issandal on teda tarvis!”

35. Ja nad t

36. Kui Ta nüüd edasi liikus, laotasid nad oma riided tee peale.

37. Aga kui Ta lähenes

38. ning ütlesid: „Kiidetud olgu Kuningas, Kes tuleb Issanda nimel, rahu taevas ja au k

39. Ja m

40. Ta vastas ning ütles: „Ma ütlen teile, kui need vait jääksid, hakkaksid kivid kisendama!”

41. Ja kui ta ligi j

42. ning ütles: „Kui sina teaksid sellel päeval, mis sinu rahule tarvis läheb! Ent nüüd see on pandud varjule sinu silmade eest.

43. Sest päevad tulevad sinu peale, mil su vaenlased teevad sinu ümber valli ja piiravad sind ja vaevavad sind k

44. Ja l

45. Ja Ta läks pühakotta ja hakkas välja ajama neid, kes seal müüsid ja ostsid,

46. ning ütles neile: „Kirjutatud on: Minu koda on palvekoda, aga teie olete ta teinud röövliauguks!”

47. Ja Ta oli iga päev

48. kuid ei leidnud, mis teha. Sest k