Peatükis.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Uus Testament

Vana Testament

Luuka Evangeelium 5 Eesti Piibel (EEP)

1. Aga sündis, kui rahvas tema juure tungis Jumala s

2. et Ta nägi kaht paati järve rannas seisvat; aga kalamehed olid neist väljunud ja loputasid v

3. Tema astus ühte paati, mis oli Siimona oma, ja palus teda natuke maad rannast eemale s

4. Aga kui Ta lakkas k

5. Siimon vastas ning ütles Temale: „

6. Ja kui nad seda tegid, said nad suure hulga kalu; ja nende v

7. Ja nad viipasid oma kaaslastele teises paadis, et nad tuleksid ja neid aitaksid. Ja nad tulid ja täitsid m

8. Seda nähes heitis Siimon Peetrus maha Jeesuse p

9. Sest kohkumine oli vallanud teda ja k

10. n

11. Ja nad vedasid paadid maale ja jätsid k

12. Ja kui Ta viibis ühes linnas, vaata, siis oli seal mees täis pidalit

13. Ja Ta sirutas oma käe ja puudutas teda ning ütles: „Ma tahan, saa puhtaks!” Ja sedamaid lahkus pidalit

14. Ja Tema keelas teda seda kellelegi ütlemast „Mine vaid” — ütles Ta — „ja näita ennast preestrile ja ohverda oma puhastuse eest, n

15. Aga s

16. Aga Tema läks k

17. Ja ühel päeval, kui Ta

18. Ja vaata, mehed t

20. Kui Tema nende usku nägi, ütles Ta: „Inimene, sinu patud on sulle andeks antud!”

21. Siis kirjatundjad ja variserid hakkasid m

22. Aga Jeesus tundis ära nende m

23. Kumb on h

24. Aga et te teaksite, et Inimese Pojal on meelevald patte andeks anda,” — siis ütles Ta halvatule: „Ma ütlen sulle, t

25. Ja sedamaid t

26. Ja hämmastus valdas k

27. Pärast seda Ta läks välja ja nägi tölnerit, Leevi nimi, tollihoones istuvat ja ütles temale: „Järgi Mind!”

28. Ja ta jättis k

29. Ja Leevi tegi Temale suure v

30. Siis variserid ja nende kirjatundjad nurisesid tema jüngrite vastu ning ütlesid: „Miks te sööte ja joote ühes tölnerite ja patustega?”

31. Ja Jeesus vastas neile ning ütles: „Ei ole arsti vaja tervetele, ainult haigetele!

32. Ma ei ole tulnud

33. Aga nemad ütlesid Temale: „Johannese jüngrid paastuvad sagedasti ja peavad palveid, samuti variseridegi omad, aga Sinu jüngrid söövad ja joovad!”

34. Jeesus ütles neile: „Kas te v

35. Ent päevad tulevad, mil peigmees v

36. Aga Ta ütles neile ka tähendamiss

37. Ka ei pane keegi värsket viina vanusse nahklähkreisse, muidu värske viin ratkub lähkrid ja ta jookseb maha ning lähkrid lähevad rikki; 38. vaid värske viin tuleb panna uutesse nahklähkritesse,

39. siis keegi, kes joob vana, ei himusta värsket, vaid ütleb: Vana on maitsev!”