Peatükis.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Uus Testament

Vana Testament

Luuka Evangeelium 20 Eesti Piibel (EEP)

1. Ja ühel päeval, kui Ta pühakojas rahvast

2. k

3. Tema kostis ning ütles neile: „Mina küsin ka teilt ühe asja; ütelge Mulle:

4. Kas oli Johannese ristimine taevast v

5. Nemad pidasid n

6. Aga kui me ütleme inimestest, siis k

7. Nemad vastasid, et nad ei teadvat, kust.

8. Siis Jeesus ütles neile: „Ega Minagi ütle teile, missuguse meelevallaga Ma seda teen!”

9. Aga Ta hakkas rääkima rahvale seda tähendamiss

10. Ja parajal ajal ta läkitas sulase aednike juure, et nad temale annaksid viinamäe viljast. Aga aednikud peksid teda ja saatsid ta tühjalt minema.

11. Ja ta läkitas veel teise sulase. Aga nad peksid tedagi ja saatsid ta tühjalt minema.

12. Ja ta läkitas veel kolmanda. Aga nad haavasid ka seda ja t

13. Siis ütles viinamäe isand: Mis ma pean tegema? Ma läkitan oma armsa poja, vahest nad häbenevad teda!

14. Aga kui aednikud teda nägid, pidasid nad n

15. Ja nad t

16. Ta tuleb ja hukkab need aednikud ja annab viinamäe teiste kätte!” Seda kuuldes nad ütlesid: „Ärgu seda sündigu!”

17. Aga Tema vaatas neile otsa ja ütles: „Mis see siis

18. Igaüks, kes selle kivi peale kukub, läheb rusuks; aga kelle peale see langeb, selle ta teeb pihuks!”

19. Ja ülempreestrid ja kirjatundjad püüdsid selsamal tunnil pista käed Tema külge, kuid nad kartsid rahvast, sest nad said aru, et Ta nende kohta oli ütelnud selle tähendamiss

20. Ja nad varitsesid Teda ja läkitasid välja kavalad mehed, kes pidid teesklema

21. Ja nad küsisid Temalt ning ütlesid: „

22. Kas meil sünnib keisrile anda maksuraha v

23. Aga Tema m

24. Näidake Mulle teenariraha! Kelle kuju ja pealkiri sellel on?” Nemad vastasid: „Keisri!”

25. Tema ütles neile: „Siis andke keisrile, mis kuulub keisrile, ja Jumalale, mis kuulub Jumalale!”

26. Ja nad ei saanud Teda kinni v

27. Ent Ta juure tuli m

28. n

29. Oli kord seitse venda; ja esimene v

30. Ja teine samuti.

31. Ja kolmas v

32. K

33. Kelle naiseks nende seast nüüd see naine peab olema ülest

34. Jeesus kostis neile: „Sellesinase maailm-asjastu lapsed v

35. aga kes on väärt arvatud j

36. Sest nad ei v

37. Aga et surnud t

38. Jumal aga ei ole mitte surnute, vaid on elavate Jumal; sest k

39. Siis m

40. Ei nad julgenud Temalt ka enam midagi küsida.

41. Aga Ta ütles neile: „Kuidas üteldakse Kristus olevat Taaveti Poeg,

42. kuna Taavet ise ütleb Laulude raamatus: Issand on ütelnud minu Issandale: Istu Mu paremale poole,

43. kuni Ma panen Su vaenlased Su jalgealuseks järiks?

44. Taavet nimetab siis Teda Issandaks, ja kuidas Ta on tema Poeg?”

45. Aga Ta ütles k

46. „Hoiduge kirjatundjate eest, kes tahavad käia pikis rüüdes ja armastavad teretusi turgudel ja esimesi istmeid kogudusekodades ja ülemat kohta lauas söömaaegadel!

47. Nemad söövad leskede hooned ja loevad silmakirjaks pikki palveid. Need saavad seda raskema hukatuse!”