Peatükis.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Uus Testament

Vana Testament

Luuka Evangeelium 18 Eesti Piibel (EEP)

1. Aga ta ütles neile tähendamiss

2. Ta ütles: „Ūhes linnas oli kohtunik, kes ei kartnud Jumalat ega häbenenud inimesi.

3. Samas linnas oli ka lesknaine. See tuli ta juure ja ütles: Kaitse mu

4. Ja kaua aega ta ei tahtnud. Kuid pärast ta m

5. siis ometigi, kuna see lesk mind tüütab, muretsen ma temale

6. Siis ütles Issand: „Kuulge, mida see ülekohtune kohtunik ütleb!

7. Kas siis Jumal ei peaks muretsema

8. Ma ütlen teile: Küll ta peatselt muretseb neile

9. Aga ka m

10. „Kaks inimest läks üles pühakotta palvetama: üks oli variser ja teine tölner.

11. Variser seisis ning palus iseeneses n

12. Ma paastun kaks korda nädalas; ma annan kümnist k

13. Aga tölner seisis eemal ega tahtnud oma silmigi t

14. Ma ütlen teile, et see läks alla oma kotta paremini

15. Siis toodi ka lapsukesi Tema juure, et Ta neid puudutaks. Aga seda nähes jüngrid s

16. Jeesus aga kutsus lapsed Enese juure ja ütles: „Laske lapsukesed Minu juure tulla, ärge keelake neid, sest niisuguste päralt on Jumala Riik!

17. T

18. Ja üks ülem küsis Temalt ning ütles: „Hea

19. Aga Jeesus ütles temale: „Miks sa Mind nimetad heaks? Keegi muu ei ole hea kui ainult Jumal.

20. Käsud sa tead: Sa ei tohi abielu rikkuda; sa ei tohi tappa; sa ei tohi varastada; sa ei tohi valet tunnistada; sa pead oma isa ja ema austama!”

21. Aga tema ütles: „Seda k

22. Aga kui Jeesus seda kuulis, ütles Ta temale: „Ūht asja on sulle vaja: müü ära k

23. Aga seda kuuldes sai ta koguni kurvaks; sest ta oli väga rikas.

24. Teda n

25. Sest h

26. Ent kuuljad ütlesid: „Kes siis v

27. Aga Tema ütles: „Mis inimestel on v

28. Siis ütles Peetrus: „Vaata, meie oleme k

29. Aga Tema ütles neile: „T

30. kes mitte mitu korda rohkem tagasi ei saaks selsinasel ajal ja tulevases maailmas igavest elu!”

31. Aga Ta v

32. Sest Ta antakse ära paganate kätte ja Teda naerdakse ja teotatakse ja Tema peale sülitatakse,

33. ja kui nad Teda on rooskadega peksnud, tapavad nad Ta, ja kolmandal päeval Ta t

34. Aga nemad ei saanud midagi aru sellest, ja see k

35. Aga kui Ta Jeerikole lähenes, istus üks pime tee ääres ja kerjas.

36. Kuuldes rahvast mööda minevat, päris ta, mis see peaks olema.

37. Talle teatati: „Jeesus Naatsaretlane läheb mööda!”

38. Siis ta kisendas ning ütles: „Jeesus, Taaveti Poeg, halasta mu peale!”

39. Ja möödaminejad s

40. Jeesus jäi seisma ja käskis talutada teda Enese juure. Kui ta ligidale j

41. „Mis sa tahad, et Ma sulle teeksin?” Tema ütles: „Issand, et ma jälle näeksin!”

42. Ja Jeesus ütles temale: „Näe jälle! Sinu usk on sind aidanud!”

43. Ja kohe ta nägi jälle ja järgis Teda ning andis Jumalale au! Ja seda nähes k