Peatükis.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Uus Testament

Vana Testament

Luuka Evangeelium 24 Eesti Piibel (EEP)

1. Aga nädala esimesel päeval puhteajal läksid naised hauale, viies ühes l

2. Ja nad leidsid kivi haualt ära veeretatud.

3. Siis nad läksid sisse, kuid ei leidnud mitte Issanda Jeesuse ihu.

4. Ja kui nad selle pärast kahevahel olid, vaata, siis seisis kaks meest nende k

5. Aga kui naised hakkasid kartma ja oma silmad maha l

6. Tema ei ole siin, vaid on üles t

7. kui Ta teile ütles, et Inimese Poeg antakse patuste inimeste kätte ja lüüakse risti ja kolmandal päeval Ta t

8. Siis nad tuletasid meele Tema s

9. ja läksid tagasi haua juurest ja kuulutasid seda k

10. Aga Maarja Magdaleena ja Johanna ja Maarja, Jakoobuse ema, ja teised nende kaaslased jutustasid seda Apostlitele.

11. Ent need k

12. Aga Peetrus v

13. Ja vaata, kaks nende seast olid minemas selsamal päeval külasse, mis on ligi kuuskümmend vagu maad Jeruusalemast ja mille nimi on Emmaus.

14. Ja nad k

15. Ja nende k

16. Aga nende silmad peeti, nii et nad Teda ei tunnud.

17. Ja Ta ütles neile: „Mis k

18. Aga teine, nimega Kleopas, vastas ning ütles Temale: „Sinaks üksi elad kui v

19. Ta küsis neilt: „Mis?” Aga nad ütlesid Temale: „See, mis sündis Jeesus Naatsaretlasega, Kes oli prohvet, vägev teolt ja s

20. kuidas meie ülempreestrid ja vanemad on annud Ta surma m

21. Ent meie lootsime Tema olevat Selle, Kes Iisraeli rahva lunastab; aga peale selle k

22. Ka m

23. kui nad Tema ihu ei leidnud, tulid nad ja ütlesid endid näinud olevat ka Inglite nägemust, kes ütlevad Tema elavat!

24. Ja m

25. Tema ütles neile: „Oh te m

26. Eks Kristus pidanud seda kannatama ja Oma auhiilgusesse minema?”

27. Ja Ta hakkas peale Moosesest ja k

28. Ja kui nad lähenesid külale, kuhu nad olid minemas, tegi Ta Enese eemale minema.

29. Ja nad käisid Temale peale ning ütlesid: „Jää meie juure, sest

30. Ja sündis, kui Ta nendega lauas istus, et Ta v

31. Siis nende silmad läksid lahti ja nad tundsid Tema ära! Ja Tema kadus nende silmist.

32. Ja nad ütlesid üksteisele: „Eks meie süda p

33. Ja nad t

34. kes ütlesid: „Issand on t

35. Ja nemad ise jutustasid, mis teel oli sündinud ja kuidas nad Tema olid leiva murdmisest ära tunnud.

36. Aga kui nad seda rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel ja ütles neile: „Rahu olgu teile!”

37. Nemad kohkusid ja l

38. Ent Tema ütles neile: „Miks te olete nii väga ehmunud? Ja mispärast t

39. Vaadake Mu käsi ja jalgu, et Mina see olen! Katsuge Mind kätega ja nähke, sest vaimul ei ole liha ega luid, n

40. Ja seda üteldes näitas Ta neile Oma käsi ja jalgu.

41. Aga kui nad r

42. Ja nad panid Tema ette pala küpsetatud kala.

43. Ja Tema v

44. Siis Ta ütles neile: „Need on k

45. Siis Ta avas nende m

46. Ja ta ütles neile: „N

47. ja Tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andekssaamiseks k

48. Teie olete nende asjade tunnistajad!

49. Ja vaata, Mina läkitan teie peale Oma Isa t

50. Siis Ta viis nad välja Betaania lähedale ja t

51. Ja sündis, et Ta neid

52. Ja nemad kummardasid Teda ning läksid tagasi Jeruusalemma suure r

53. ja olid alati pühakojas, tänades Jumalat!