Peatükis.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Uus Testament

Vana Testament

Luuka Evangeelium 14 Eesti Piibel (EEP)

1. Ja sündis, kui Tema hingamispäeval tuli ühe variseride ülema kotta leiba v

2. Ja vaata, üks vesit

3. Ja Jeesus hakkas rääkima kirjatundjatele ja variseridele ning ütles: „Kas on luba hingamispäeval terveks teha?”

4. Aga nad jäid vait. Ja puudutades Ta tegi tema terveks ja laskis ta minna.

5. Siis Ta ütles neile: „Kes on teie seast, kelle poeg v

6. Ja nad ei suutnud selle peale midagi vastata.

7. Aga tähele pannes, kuidas need, kes olid kutsutud, valisid ülemaid istekohti, rääkis Ta neile tähendamiss

8. „Kui sind keegi on pulma kutsunud, siis ära istu ülemasse paika, sest vahest on tema poolt kutsutud keegi sinust aulisem,

9. ja et see, kes sind ja teda kutsus, ei ütleks sulle: Anna sellele aset! ja sa peaksid siis häbiga istuma alamasse paika.

10. Aga kui sa oled kutsutud, siis mine ja istu alamasse paika, ja kui tuleb see, kes sind kutsus, ja ütleb sulle: S

11. Sest igaüht, kes ennast ülendab, alandatakse, ja kes ennast alandab, ülendatakse!”

12. Aga Ta ütles ka sellele, kes Teda oli kutsunud: „Kui sa teed l

14. siis sa oled

15. Kui üks lauas kaasistujaist seda kuulis, ütles ta Temale: „

16. Aga Ta ütles temale: „┼¬ks inimene tegi suure

17. Ja

18. Ja nad hakkasid endid k

19. Ja teine ütles: Ma olen ostnud viis paari härgi ja lähen neid katsuma; ma palun sind, vabanda mind!

20. Ja veel teine ütles: Ma olen v

21. Ja sulane tuli tagasi ja teatas seda oma isandale. Siis vihastus kojaisand ja ütles oma sulasele: Mine kohe välja linna laiadele uulitsatele ja kurudesse ja too siia sisse vaesed ja vigased ja jalutumad ja pimedad!

22. Ja sulane ütles: Isand, see on tehtud, n

23. Ja isand ütles sulasele: Mine välja teede peale ja aedade ääre ja sunni sisse tulema, et minu koda täis saaks!

24. Sest Ma ütlen teile, et ükski neist kutsutud meestest ei saa maitsta Mu

25. Aga Temaga ühes käis palju rahvast ja Tema pöördus ning ütles neile:

26. „Kui keegi tuleb Minu juure ja ei vihka oma isa ja ema ja naist ja lapsi ja vendi ja

27. Ja kes ei kanna oma risti ega käi Minu järel, see ei v

28. Sest kes teie seast, kui ta tahab ehitada torni, ei istu enne maha ega arva kulu, kas temal on, mis vaja läheb teostamiseks?

29. Et kui ta aluse on rajanud ega suuda l

30. üteldes: See mees hakkas ehitama ega suuda l

31. V

32. Ja kui mitte, eks ta läkita, kui teine alles on kaugel, ja palu rahu?

33. N

34. Sool on hea; aga kui sool tuimub, millega seda teha soolaseks?

35. Ei see k