Peatükis.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Uus Testament

Vana Testament

Luuka Evangeelium 4 Eesti Piibel (EEP)

1. Siis tuli Jeesus, täis Püha Vaimu, tagasi Jordani äärest, ja Ta aeti Vaimu läbi k

2. ja nelikümmend päeva kurat kiusas Teda. Ja Ta ei söönud midagi neil päevil. Ja kui need möödusid, tuli Temale nälg.

3. Siis ütles kurat Temale: „Kui Sa oled Jumala Poeg, siis ütle sellele kivile, et ta leivaks muutuks!”

4. Jeesus vastas temale: „Kirjutatud on, et inimene ei ela ükspäinis leivast!”

5. Siis kurat viis Tema k

6. Ja kurat ütles Temale: „Ma annan Sulle meelevalla k

7. Kui Sa nüüd kummardad minu ette, on k

8. Jeesus vastas ning ütles temale: „Kirjutatud on: Sina pead Issandat, oma Jumalat kummardama ja ükspäinis Teda teenima!”

9. Ja ta viis Tema Jeruusalemma ja asetas ta pühakoja harjale ning ütles Talle: „Kui Sa oled Jumala Poeg, siis kukuta Ennast siit alla;

10. sest on kirjutatud: Ta annab Oma Inglitele käsu Sinu pärast, et nad Sind hoiaksid

11. ja et nad Sind kätel kannaksid, et Sa Oma jalga vastu kivi ei t

12. Jeesus vastas ning ütles temale: „┼¬teldud on: Sa ei tohi Issandat, oma Jumalat kiusata!”

13. Ja kui kurat k

14. Ja Jeesus läks tagasi Vaimu väes Galileasse; ja kuuldus Temast levis kogu ümberkaudsele maale.

15. Ja Ta

16. Ja Ta tuli Naatsaretti, kus Ta oli üles kasvanud, ja läks Oma harjumust mööda hingamispäeval kogudusekotta ja

17. Ja Tema kätte anti prohvet Jesaja raamat. Ja kui Ta raamatu avas, leidis Ta koha, kuhu oli kirjutatud:

18. „Issanda Vaim on Minu peal; seepärast on Ta Mind v

19. kuulutama Issanda meelepärast aastat!”

20. Ja kui Ta raamatu oli kokku keeranud, andis Ta selle kojasulase kätte ja istus maha; ja k

21. Ta hakkas neile k

22. Ja k

23. Siis Ta ütles neile: „Küllap te Mulle ütlete selle vanas

24. Aga Ta ütles: „T

25. T

26. aga ei ühegi juure nende seast ei läkitatud Eelijat kui vaid Sareptasse Siidonimaale lesknaise juure.

27. Ja palju pidalit

28. Seda kuuldes said k

29. ja t

30. Aga Tema sammus nende keskelt läbi ja läks Oma teed.

31. Ja Ta tuli Kapernauma, Galilea linna, ja

32. Ja nemad hämmastusid Tema

33. Ja kogudusekojas oli mees, kellel oli rüveda pahareti vaim, see kisendas suure häälega:

34. „Oeh, mis on meil Sinuga tegemist, Jeesus Naatsaretlane? Oled Sa tulnud meid hävitama? Ma tunnen Sind, kes Sa oled, Jumala Püha!”

35. Siis Jeesus s

36. Ja kohkumine valdas k

37. Ja kuuldus Temast levis k

38. Aga ta t

39. Ja Ta astus tema juure ja ähvardas palavikku, ja see lahkus temast. Ja sedamaid t

40. Aga kui päike looja läks, t

41. Aga ka kurjad vaimud läksid paljudest välja kisendades ning üteldes: „Sina oled Jumala Poeg!” Ja Tema s

42. Ja päeva tulles väljus Ta ja läks tühja paika; kuid rahvahulgad otsisid Teda ning tulid Tema juure. Ja nad pidasid Teda kinni, et Ta ei läheks ära nende juurest.

43. Aga Tema ütles neile: „Ma pean ka muudele linnadele kuulutama Jumala Riigi Evangeeliumi, sest selleks Ma olen läkitatud!”

44. Ja Ta jutlustas Galilea kogudusekodades.