Peatükis.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Uus Testament

Vana Testament

Luuka Evangeelium 12 Eesti Piibel (EEP)

1. Kui sel ajal rahvast oli tuhandeti kokku tulnud, n

2. Ei ole midagi varjatud, mis ei tuleks ilmsiks, ega ole midagi salajas, mida ei saadaks teada.

3. Sellepärast peab k

4. Aga Ma ütlen teile, Oma s

5. Ent Ma näitan teile, keda teil tuleb karta: kartke teda, kellel on meelevald pärast tapmist heita p

6. Eks viis varblast müüda kahe veeringu eest? Ja ükski neist ei ole unustatud Jumala ees!

7. Aga teie juuksekarvadki on k

8. Ent Ma ütlen teile: Kes iganes Mind tunnistab inimeste ees, seda tunnistab ka Inimese Poeg Jumala Inglite ees!

9. Aga kes Mind salgab inimeste ees, see salatakse Jumala Inglite ees!

10. Ja igaüks, kes Inimese Poja vastu räägib s

11. Aga kui teid viiakse kogudusekodadesse ja ülemate ja valitsejate ette, ärge olge mures, kuidas v

12. sest Püha Vaim

13. Siis keegi rahva seast ütles Talle: „

14. Aga Tema ütles talle: „Inimene, kes on Mind seadnud teile kohtum

15. Ja Ta ütles neile: „Vaadake ette ja hoiduge ahnuse eest; sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on!”

16. Ja Ta rääkis neile ka tähendamiss

17. Ja ta m

18. Ja ta ütles: Seda ma teen: ma kisun maha oma aidad ja ehitan suuremad, ja sinna ma kogun k

19. ja ütlen oma hingele: Hing, sul on palju hüüt tagavaraks mitmeks aastaks; ole nüüd rahul, söö, joo ja ole r

20. Aga Jumal ütles temale: Sina meeletu! Selsamal ööl n

21. N

22. Siis Ta ütles oma jüngritele: „Seepärast ma ütlen teile: Ärge olge mures oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda!

23. Sest hing on enam kui toidus ja ihu enam kui riided!

24. Pange tähele kaarnaid! Nad ei külva ega l

25. Aga kes teie seast v

26. Kui te nüüd k

27. Pange tähele lilli, kuidas nad ei ketra ega koo; aga ma ütlen teile: Saalomongi k

28. Kui nüüd Jumal rohtu, mis täna kasvab ja homme visatakse ahju, n

29. Ka teie ärge küsige, mida süüa v

30. Sest k

31. Otsige vaid Tema Riiki, ja see k

32. Ära karda, sa pisuke karjuke, sest teie Isa on heaks arvanud anda teile Kuningriigi!

33. Müüge ära, mis teil on, ja andke armuande! Valmistage enestele kukrud, mis ei vanane, ja varandus taevas, mis ei vähene, kuhu varas ligi ei pääse ja mida koi ei riku!

34. Sest kus teie varandus on, seal on ka teie süda!

35. Teie niuded olgu vöötatud ja küünlad p

36. Ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat, millal ta lahkub pulmast, et kui ta tuleb ja koputab, nad kohe temale avaksid.

38. Ja tulgu ta teisel v

39. Aga seda teadke: Kui peremees teaks, mil tunnil varas tuleb, ta ei laseks oma kotta sisse murda!

40. Olge siis ka teie valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi!”

41. Aga Peetrus küsis: „Issand, kas ütled selle tähendamiss

42. Ja Issand ütles: „Kes on siis ustav ja m

44. T

45. Aga kui see sulane ütleb oma südames: Mu isand viibib tulles! ja ta hakkab peksma poisse ja tüdrukuid, ja sööma ja jooma ja purjutama,

46. siis selle sulase isand tuleb päeval, mil ta ei oota teda, ja tunnil, mida ta ei tea, ja raiub ta pooleks ja annab temale osa ühes uskmatutega.

47. Aga sulane, kes teadis oma isanda tahtmist, aga ei valmistanud ega teinud tema tahtmise järele, saab palju hoope.

48. Aga kes ei teadnud, kuid tegi, mis on hoopide väärt, saab pisut hoope. Sest kellele on palju antud, sellelt n

49. Tuld Ma tulin viskama maa peale; ja mis Ma muud tahaksin, kui et see juba oleks süüdatud!

50. Aga Mind peab ristitama ristimisega, ja kuidas on mul kitsas käes, kuni see on l

51. Kas m

52. Sest nüüdsest alates peavad viis ühes majas olema lahkmeeles, kolm kahe vastu ja kaks kolme vastu,

53. isa poja vastu ja poeg isa vastu, ema tütre vastu ja tütar ema vastu, ämm oma minia vastu ja minia ämma vastu!”

54. Aga Ta ütles ka rahvale: „Kui te näete pilve t

55. Ja kui näete l

56. Te silmakirjatsejad! Maa ja taeva nägu te oskate m

57. Ja miks te ka iseenestest ei otsusta, mis on

58. Sellepärast kui sa oma vastasega lähed ülema ette, siis püüa temaga asi lahendada teel, et ta sind ei veaks kohtuniku ette ja kohtunik sind ei annaks kohtusulase kätte ja kohtusulane sind ei heidaks vanglasse.

59. Ma ütlen sulle, et sa ei pääse sealt, enne kui maksad viimse leptoni!”