Peatükis.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Uus Testament

Vana Testament

Luuka Evangeelium 6 Eesti Piibel (EEP)

1. Ja hingamispäeval Ta juhtus minema läbi viljap

2. Ent m

3. Aga Jeesus vastas ning ütles neile: „Eks te ole seda lugenud, mida Taavet tegi, kui temal ja ta kaaslastel oli nälg,

4. kuidas ta läks Jumala kotta ja v

5. Ja Ta ütles neile: „Inimese Poeg on hingamispäeva isand!”

6. Aga juhtus ühel teisel hingamispäeval, et ta läks kogudusekotta ja

7. Aga kirjatundjad ja variserid varitsesid Teda, kas Ta hingamispäeval peaks terveks tegema, et nad leiaksid kaebust Tema peale.

8. Tema aga teadis nende m

9. Siis ütles Jeesus neile: „Ma küsin teilt: Kas hingamispäeval on luba teha head v

10. Ja Ta vaatas ümber nende k

11. Nemad aga sattusid meeletumasse vimma ja rääkisid üksteisega sellest, mida nad küll v

12. Neil päevil sündis ka, et Ta läks välja mäele palvetama ja viibis kogu öö Jumala palumises.

13. Ja kui valgeks läks, kutsus Ta Oma jüngrid Enese juure ja valis nende seast kaksteistkümmend, kelled Ta nimetas ka apostliteks:

14. Siimona, keda Ta nimetas ka Peetruseks, ja tema venna Andrease, Jakoobuse ja Johannese, Filippuse ja Bartolomeuse,

15. Matteuse ja Tooma, Jakoobuse, Alfeuse poja, ja Siimona, keda hüütakse Selooteseks,

16. ja Juuda, Jakoobuse poja, ja Juudas Iskarioti, kes sai äraandjaks.

17. Nendega Ta astus alla ja jäi peatuma lagedale paigale; ja seal oli suur hulk Tema jüngreid ja kogu Juudamaalt ja Jeruusalemast ning Tüürose ja Siidoni rannamaalt suur rahvakogu,

18. kes oli tulnud Teda kuulama ja ennast laskma parandada oma haigustest. Ja ka need, keda rüvedad vaimud vaevasid, said terveks.

19. Ja k

20. Ja Tema t

23. R

24. Kuid häda teile rikastele! Sest teil on troost käes.

25. Häda teile, kes nüüd olete täidetud, sest teile tuleb nälg! Häda teile, kes nüüd naerate, sest te saate veel leinata ja nutta!

26. Häda teile, kui k

27. Aga teile, kes kuulete, ütlen Ma: Armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad;

29. Kes sind lööb vastu k

30. Anna igaühele, kes sind palub, ja sellelt, kes v

31. Ja n

32. Ja kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis tänu on teil sellest? Sest patusedki armastavad neid, kes neid armastavad.

33. Ja kui te teete head oma heategijaile, mis tänu on teil sellest? Sest patusedki teevad sedasama.

34. Ja kui te laenate neile, kelledelt te loodate tagasi saada, mis tänu on teil sellest? Patusedki laenavad patustele, et nad samav

36. Olge armulised, n

37. Ja ärge m

38. Andke, siis antakse ka teile; hea, tuubitud ja raputatud ja kuhjaga m

39. Aga Ta ütles neile v

40. Ei ole

41. Aga miks sa näed pindu oma venna silmas, kuid palki su omas silmas sa ei pane tähele?

42. Ehk kuidas sa v

43. Sest ei ole head puud, mis kannaks halba vilja, ega jälle halba puud, mis kannaks head vilja.

44. Sest igat puud tuntakse tema viljast. Ei nopita ju viigimarju kibuvitsust ega korjata viinakobaraid ohakaist.

45. Hea inimene toob esile head oma südame heast tagavarast ja halb inimene toob esile halba oma südame halvast tagavarast. Sest mida süda täis, sellest suu räägib!

46. Aga miks te Mind hüüate: Issand, Issand! ega tee, mida Ma ütlen?

47. Igaüks, kes tuleb Minu juure ja kuuleb Mu s

48. Ta on inimese sarnane, kes maja ehitades kaevas ja v

49. Aga kes kuuleb ega tee, see on inimese sarnane, kes maja rajas maa peale ilma aluseta; ja voolav vesi r