Peatükis.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Uus Testament

Vana Testament

Luuka Evangeelium 8 Eesti Piibel (EEP)

1. Pärast seda aega rändas Tema linnast linna ja külast külla ning jutlustas ja kuulutas Evangeeliumi Jumala Riigist. Ja need kaksteistkümmend olid Temaga,

2. ja m

3. ja Johanna, Heroodese varahoidja Kuusa naine, ja Susanna ja palju muid, kes Teda toetasid oma varaga.

4. Aga kui palju rahvast kogunes ja k

5. „Külvaja läks välja oma seemet külvama. Ja kui ta külvas, kukkus muist tee ääre ja tallati ära, ja taeva linnud s

6. Ja muist kukkus kaljule. Ja kui see tärkas, kuivas see ära, sest sellel ei olnud niiskust.

7. Ja muist kukkus ohakate keskele, ja ohakad kasvasid ühtlasi üles ja lämmatasid selle.

8. Ja muist kukkus heale maale, ja kui see tärkas, kandis see sajakordse vilja.” Seda üteldes Ta hüüdis: „Kellel k

9. Siis küsisid Tema jüngrid Temalt, mida see tähendamiss

10. Tema ütles: „Teile on antud m

11. Ent tähendamiss

12. Teeäärsed on need, kes kuulevad; pärast tuleb kurat ja v

13. Kaljupealsed on need, kes kuuldes s

14. Mis ohakate sekka kukkus, need on need, kes kuulevad ja lähevad ära ning lämbuvad muredest ja rikkusest ja elu l

15. Aga mis on heas maas, on need, kes s

16. Ūkski, kes süütab küünla, ei kata seda astjaga kinni ega pane voodi alla, vaid asetab selle küünlajalale, et sissetulijad näeksid valgust.

17. Sest midagi ei ole varjul, mis ei saaks avalikuks, ei ole ka midagi salajas, mis ei saaks teatavaks ega tuleks ilmsiks.

18. Katsuge siis, kuidas te kuulete; sest kellel iganes on, sellele antakse, ja kellel iganes ei ole, sellelt v

19. Aga Tema juure tulid Ta ema ja vennad ega v

20. Ja Temale teatati: „Sinu Ema ja Su vennad seisavad

21. Aga Ta kostis ning ütles neile: „Minu Ema ja Mu vennad on need, kes Jumala s

22. Ja ühel päeval astusid Tema ja Ta jüngrid paati, ja Ta ütles neile: „Lähme teisele poole järve!” Ja nad s

23. Ja kui nad paadiga purjetasid, uinus Ta magama. Siis t

24. Siis nad tulid Tema juure, äratasid Ta üles ja ütlesid: „

25. Aga Tema ütles neile: „Kus on teie usk?” Ent nad kartsid ja imestasid ning ütlesid üksteisele: „Kes see

26. Ja nad purjetasid gerasalaste maale, mis on Galilea vastas.

27. Aga kui Tema astus maale, tuli linnast Talle vastu mees, kelle sees oli kurje vaime; ja ta ei olnud ammust ajast kuube selga pannud ega asunud majas, vaid surnuhaudades.

28. Jeesust nähes ta hakkas karjuma, heitis Tema ette maha ning ütles suure häälega: „Mis on mul tegemist Sinuga,

29. Sest Ta käskis rüvedat vaimu väljuda inimesest. See oli teda juba kaua aega vaevanud, ja teda oli ahelatega seotud ja peetud jalgrau’us, aga ta oli rauad katki kiskunud ja kuri vaim oli teda ajanud k

30. Jeesus küsis temalt: „Mis su nimi on?” Tema vastas: „Leegion!” Sest palju kurje vaime oli läinud tema sisse.

31. Ja need palusid Teda, et Ta neid ei käsiks minna ära p

32. Aga seal oli suur seakari mäel söömas. Ja nad palusid Teda, et Ta neid lubaks minna nende sisse. Ja Ta andis neile loa.

33. Aga kui kurjad vaimud olid inimesest väljunud, läksid nad sigade sisse, ja seakari kukutas enese ülepeakaela kaldalt järve ning uppus.

34. Kui karjatsejad nägid, mis sündis, p

36. Siis jutustasid neile need, kes olid näinud, kuidas seestunu oli terveks saanud.

37. Ja kogu rahvahulk gerasalaste maa ümbruskonnast palus Teda, et Ta läheks ära nende juurest. Sest suur hirm oli neid vallanud. Tema aga astus paati ja pöördus tagasi.

38. Aga mees, kellest kurjad vaimud olid välja läinud, palus Teda, et ta v

39. „Mine tagasi koju ja jutusta, mis suuri asju Jumal sulle on teinud!” Ja ta läks ära ja kuulutas mööda kogu linna, kui suuri asju Jeesus temale oli teinud.

40. Aga kui Jeesus tagasi tuli, v

41. Ja vaata, siis tuli mees, Jairus nimi, ja see oli kogudusekoja ülem; ja ta heitis Jeesuse jalge ette ning palus Teda tulla enese kotta.

42. Sest tal oli ainus tütar, kaksteistkümmend aastat vana, ja see oli suremas. Aga Tema sinna minnes tungis rahvas Temale peale.

43. Ja keegi naine, kes oli kaksteistkümmend aastat p

44. tuli Tema selja taha ja puudutas Ta kuue palistust, ja sedamaid lakkas ta verejooks.

45. Ja Jeesus ütles: „Kes puudutas Mind?” Aga kui k

46. Kuid Jeesus ütles: „Keegi puudutas Mind, sest Ma tundsin väe Enesest välja minevat!”

47. Kui nüüd naine nägi, et ta ei olnud varjule jäänud, tuli ta värisedes ja heitis Tema ette maha ja teatas Temale k

48. Siis Ta ütles naisele: „Tütar, sinu usk on sind aidanud, mine rahuga!”

49. Kui Tema alles rääkis, tuli kogudusekoja ülema perest keegi ning ütles: „Su tütar on surnud, ära tülita enam

50. Aga seda kuuldes vastas Jeesus temale: „Ara karda, usu vaid, siis ta saab abi!”

51. Kui Ta siis j

52. Ja k

53. Ja nad naersid Teda, teades, et lapsuke on surnud.

54. Ent Tema haaras lapse käest kinni ja ütles hüüdes: „Tütarlaps, t

55. Ja tema vaim tuli tagasi, ja ta t

56. Ja tütarlapse vanemad kohkusid; aga Tema keelas neid ühelegi rääkimast seda, mis oli sündinud.