глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Старият Завет

Новият Завет

Матей 1 Цариградски (BG1871)

1. Родословието на Исуса Христа, Сина Давидова, сина Авраамова.

2. Авраам роди Исаака; а Исаак роди Якова; а Яков роди Юда и братята му;

3. а Юда роди Фареса и Зара от Тамар; а Фарес роди Есрома; а Есром роди Арама;

4. а Арам роди Аминадава; а Аминадав роди Наасона; а Наасон роди Салмона;

5. а Салмон роди Вооза от Рахав; а Вооз роди Овида от Рут; а Овид роди Иесея;

6. а Иесей роди цар Давида; а цар Давид роди Соломона от Уриевата жена;

7. а Соломон роди Ровоама; а Ровоам роди Авия, а Авия роди Аса;

8. а Аса роди Иосафата; а Иосафат роди Иорама; а Иорам роди Озия;

9. а Озия роди Иоатама; а Иоатам роди Ахаза; а Ахаз роди Езекия;

10. а Езекия роди Манасия, а Манасия роди Амона; а Амон роди Иосия;

11. а Иосия роди Иехония, и братята му около преселението Вавилонско.

12. А след преселението Вавилонско, Иехония роди Салатиила, а Салатиил роди Зоровавела;

13. а Зоровавел роди Авиуда; а Авиуд роди Елиакима; а Елиаким роди Азора;

14. а Азор роди Садока; а Садок роди Ахима; а Ахим роди Елиуда;

15. а Елиуд роди Елеазара; а Елеазар роди Мотана; а Мотан роди Якова;

16. а Яков роди Иосифа мъжа на Мария, от която се роди Исус, който се нарича Христос.

17. И така всичките родове от Авраама до Давида четиринадесет рода са; и от Давида до преселението Вавилонско, родове четиринадесет; и от преселението Вавилонско до Христа, родове четиринадесет.

18. А рождението на Исуса Христа така бе; като бе сгодена майка му Мария за Иосифа, доде още не бяха се съединили, намери се непразна от Духа Святаго.

19. А Иосиф маж й, понеже бе праведен и не искаше да я опозори, науми си тайно да я напусне.

20. Но това когато помисли той, ето, ангел Господен яви му се на сън и казваше: Иосифе сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея от Духа Светаго е.

21. А ще роди син, и ще му наречеш името Исус; защото той ще спаси своите люде от греховете им.

22. И всичко това биде, за да се сбъде реченото от Господа чрез пророка, който казва:

23. Ето дева ще зачне и ще роди син, и ще му нарекат името Емануил, което се тълкува, Бог с нас.

24. И като стана Иосиф от сън, стори както му повели ангел Господен, и взе жена си;

25. И не я познаваше докато тя роди сина си първороден, и той му нарече името Исус.