Старият Завет

Новият Завет

Матей 1:13 Цариградски (BG1871)

а Зоровавел роди Авиуда; а Авиуд роди Елиакима; а Елиаким роди Азора;

Прочетете пълната глава Матей 1

Изглед Матей 1:13 в контекст