глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Старият Завет

Новият Завет

Матей 3 Цариградски (BG1871)

1. В ония дни дойде Йоан Кръстител, и проповядваше в пустинята Юдейска,

2. и казваше: Покайте се; понеже наближи царството небесно.

3. Защото той е, речения от пророк Исаия, който казва: Глас на едного, който вика в пустинята: Пригответе пътят Господен, прави правете неговите пътеки.

4. А сам Иоан имаше облеклото си от камилски косми, и около чреслата си кожен пояс; а яденето му бе акриди и див мед.

5. Тогаз се извървя при него Иерусалим и всичка Юдея, и всичката околност на Иордан,

6. и кръщаваха се в Иордан от него, като изповядваха греховете си.

7. И като видя Иоан че идеха на неговото кръщаване мнозина от Фарисеите и Садукеите, рече им: Рожби ехидни! Кой ви обади да бягате от бъдещият гняв?

8. Сторете прочее плодове достойни на покаяние;

9. и не мислете да думате в себе си: Отца имаме Авраама; защото казвам ви, че Бог може от тези камене да въздигне чада Аврааму.

10. А и секирата вече лежи при кореня на дърветата; и тъй всяко дърво което не прави добър плод, отсича се и в огън се хвърля.

11. Аз ви кръщавам с вода в покаяние, а този който иде след мене, по-крепък е от мене, комуто не съм достоен обущата да понеса, той ще ви кръсти с Дух Свет и с огън;

12. който държи лопатата в ръка, и ще отреби гумното си, та ще събере пшеницата си в житницата, а плявата ще я изгори в огън неугасим.

13. Тогаз идва Исус от Галилея на Иордан до Иоана да се кръсти от него.

14. А Иоан го възпираше, и казваше: Аз имам потреба да се кръстя от тебе, и ти ли идеш при мене?

15. А Исус отговори и рече му: Остави сега, защото така подобава нам да изпълним всяка правда. И Иоан тогава го остави.

16. И щом се кръсти Исус възлезе тутакси от водата, и, ето, отвориха се нему небесата, и видя Духа Божия че слизаше като гълъб и се спущаше на него;

17. И ето глас от небеса, който казваше: Този е Синът мой възлюблений, в когото благоволих.