глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Старият Завет

Новият Завет

Матей 5 Цариградски (BG1871)

1. А като видя многото народ, възлезе на гората, и щом седна пристъпиха до него учениците му:

2. И отвори устата си та ги поучаваше и говореше:

3. Блажени нищите духом; защото е тяхно царството небесно.

4. Блажени нажалените, защото те ще се утешат.

5. Блажени кротките; защото те ще наследят земята.

6. Блажени които гладуват и жадуват за правдата; защото те ще се наситят.

7. Блажени милостивите; защото те помилвани ще бъдат.

8. Блажени чистосърдечните; защото те ще видят Бога.

9. Блажени миротворците; защото те синове Божии ще се нарекат.

10. Блажени гонените заради правдата; защото е тяхно царството небесно.

11. Блажени сте когато ви похулят и ви изгонят, и връх вас рекат на лъжа всяка зла реч заради мене.

12. Радвайте се и веселете се, защото е голяма на небесата вашата заплата: понеже така изгониха пророците, които бяха преди вас.

13. Вие сте солта на земята: а ако солта избезсолее, с какво ще се осоли? За нищо вече не струва, освен да се изхвърли вън, и да се тъпче от человеците.

14. Вие сте виделината на светът; град поставен на гора не може да се укрие.

15. Нито запалят свещ и я турят под шиник, но на светилника, и свети на всички които са в къщи.

16. Така да просветне вашата виделина пред человеците, за да видят добрите ваши дела, и да прославят Отца вашего, който е на небеса.

17. Да не мислите че аз дойдох да разруша закона или пророците; не дойдох да разруша, но да изпълня.

18. Защото, истина ви казвам докле да премине небето и земята, една реска, или една точка от закона няма да премине, дори се всичко не сбъдне.

19. И тъй, който наруши една от най-малките тези заповеди, и научи така человеците, най-малък ще се нарече в царството небесно; а който стори и научи, той ще велик да се нарече в царството небесно.

20. Защото, казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и Фарисеите, няма да влезете в царството небесно.

21. чули сте че е речено на старовременните: Не убивай, и който убие, ще бъде повинен на съд.

22. А пък аз ви казвам, че всякой, който се гневи на брата си без причина, ще бъде повинен на съд; и който рече на брата си, Рака, повинен ще е за пред събора; а който му рече, Безумне, ще бъде повинен за пъкълът огнений.

23. И тъй, ако принесеш дара си на олтара, и там се усетиш, че брат ти има нещо на тебе;

24. остави дарът си там пред олтаря, и иди, първом се примири с брата си, и тогаз ела та принес дарът си.

25. Спогодявай се с противника си скоро, доде си на пътя с него, да не би противникът ти да те предаде съднику, а съдникът те предаде на слугата, и те хвърлят в тъмница.

26. Истина ти казвам: Няма да излезеш от там, докле не отдадеш най-последния кодрант.

27. чули сте че е речено на старовременните: Не прелюбодействувай.

28. Но аз ви казвам, че всеки който гледа жена за да я пожелае, той е прелюбодействувал вече с нея в сърцето си.

29. Ако ли дясното твое око те съблазнява, извади го, и хвърли го от себе си; защото по-добре ти е да погине един от твоите удове, а не всичкото твое тяло да бъде хвърлено в пъкъла.

30. И ако дясната твоя ръка тя съблазнява, отсечи я и хвърли я от себе си; защото по-добре ти е да погине един от твоите удове, и да не бъде всичкото твое тяло хвърлено в пъкъла.

31. Речено е още: Който си напусне жената, да й даде разводно писмо.

32. А пък аз ви казвам, че който напусне жената си, освен по причина на прелюбодеяние, прави я да прелюбодействува, и който се ожени за напусната прелюбодействува.

33. Пак сте чули че е речено на старовременните: Не си престъпувай клетвата, но да изпълниш клетвите си пред Господа.

34. Но аз ви казвам: Никак да се не кълнете; нито с небето, защото е престол Божий;

35. нито със земята, защото е подножие на нозете му; нито с Иерусалим, защото е град на Царя великаго;

36. Нито с главата си недей се кълна, защото не можеш ни един косъм да направиш бял или черен.

37. Но да бъде речта ви, Ей, ей; не, не; а от това повечето от лукаваго е.

38. Чули сте че е речено: Око за око, и зъб за зъб.

39. А пък аз ви казвам; Да се не противите злому; но който те плесне по дясната страна, обърни му и другата.

40. И на тогози който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и връхната си дреха.

41. И който тя понуди да идеш с него една миля, иди с него две.

42. Който проси от тебе, дай му; и който иска да заеме от тебе, недей се отвръща от него.

43. Чули сте, че е речено: Да любиш ближния си, и да ненавиждаш врагът си.

44. Но аз ви казвам: Любете враговете си, благославяйте тия, които ви кълнат, правете добро на тези, които ви ненавиждат, и молете се за тия, които ви правят пакост и ви гонят:

45. за да бъдете синове на Отца вашего, който е на небеса: защото той повелява на слънцето си да изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд на праведните и неправедните.

46. Защото ако любите любящите вас, коя заплата имате? Не правят ли това и митарите?

47. И ако поздравявате само братята си, що повече правите? Не правят ли така и митарите?

48. И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен Отец ваш, който е на небеса.